Arbejdsmiljø MED og SU

Samarbejdssystemer – strukturen

Alle offentlige ansatte er omfattet af et samarbejdssystem. Princippet for alle samarbejdssystemerne er, at de skal matche ledelsesstrukturen: Hvor der er ledelseskompetence, skal der være en formaliseret adgang til indflydelse. Hvilket man er omfattet af følger af nedenstående.  

Der er to samarbejdssystemer at vælge mellem på det offentlige område.

Ansat i kommune eller region

SU-systemet

I SU-systemet skal der oprettes et udvalg, hvis der er mindst 25 fuldtidsansatte på arbejdspladsen (alle medarbejdergrupper tæller med i opgørelsen: lærere, pædagoger, sekretærer, rengøringspersonale mv.). Er der ikke 25 fuldtidsansatte på arbejdspladsen, skal samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere sikres på anden vis. Når man arbejder under SU-aftalen, er der tillige en sikkerhedsorganisation parallelt med SU-systemet.

MED-systemet

Alle kommuner og regioner har i dag en lokal aftalt MED-aftale som samarbejdssystem– med undtagelse af Tårnby Kommune, der har fastholdt SU-aftalen. MED-aftalen er lokalt aftalt mellem kommunen/regionen og de involverede lønmodtagerorganisationer. For at indgå en aftale kræves der enighed imellem alle involverede parter.

I de lokale MED-aftaler integreres arbejdsmiljøorganisation. Derfor skal der altid være en AMR i udvalgene på alle niveauer.

En MED-aftale skal omfattet hele kommunen/regionen dvs. alle arbejdspladser. MED er mere forpligtende for alle parter end SU-aftalen, og strukturen kan opbygges mere fleksibelt end i SU-systemet. Der er eksempelvis ikke nogen fast grænse for hvor mange medarbejdere der skal være, før man skal have et MED-udvalg på arbejdspladsen. Dette er noget man aftaler i forbindelse med indgåelse af den lokale MED-aftale.

Såfremt der ikke er et MED-udvalg på arbejdspladsen, skal de retningslinjer og emner man ellers ville have drøftet/aftalt i MED-udvalget drøftes/aftales på et personalemøde eller i et defineret samarbejde mellem ledelse og TR/AMR, som skal fremgå af den lokale MED-aftale.

Ansat i staten (eller i en institution under statens område)

SU-aftalen

SU-systemet for staten er gældende med mindre andet er aftalt. Principperne i SU-aftalen på statens område er lidt de samme som for kommuner/regioner: Der er dog forskelle i de to aftaler specielt efter OK-13, hvor staten fik en mere operationel aftale, der skal fremme et mere konstruktivt, tillidsfuldt og dialogbaseret samarbejde mellem ledelse og medarbejderne.

MED-aftalen

På samme måde som i kommuner og regioner er der mulighed for at ændre og udvide samarbejdssystemet, herunder sammenlægning med arbejdsmiljøarbejdet. I disse tilfælde hedder samarbejdssystemet MIO. MIO kan indgås på institutioner, eller dele af institutioner. Disse aftaler er ikke nær så udbredte på statens område – et kvalificeret skøn er pt., at ca. halvdelen af arbejdspladserne har en MIO-aftale.