Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Mobning og chikane

Mobning er en eller flere/gentagne krænkende handlinger, der overskrider en persons grænser. Som regel er der en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet.

Den, mobningen går ud over, vil ofte føle sig magtesløs overfor dem, der mobber. Hvis du er udsat for mobning eller chikane, eller du er vidne til at en kollega bliver mobbet, er det vigtigt, at du gør noget ved det.

Mobning og chikane kan være forbundet med en høj grad af ansigtstab, undren, berøringsangst, og det bliver ofte bagatelliseret. Derfor er det vigtigt at kende til nogle måder at takle det på.

Arbejdstilsynets definition af mobning og krænkende handlinger

Hvis du bliver mobbet

Vi anbefaler, at du skriver ned, hvad du oplever. Beskriv, hvad der sker, hyppigheden, stemningen og dine følelser. Hvis det er en eller flere kollegaer, der mobber, er det vigtigt, at du rådfører dig hos en person, du har tillid til.

Det kan være din lokale kreds, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten. De kan hjælpe dig med, at det bliver taget op på arbejdspladsen, at der er et problem.

Hvis det er en elev eller en forælder, der mobber eller chikanerer dig, skal du dele det med dit team hurtigst muligt. I kan sammen lægge en strategi for, hvad der skal gøres. I skal også overveje om det er så alvorligt, at ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages.

Inspiration til at forebygge mobning

Læs om mobning og find inspiration til, hvordan I kommer mobning til livs - og vær opmærksom på de 2 værktøjer "Grib ind" og "Hold mobning udenfor".

Rådgivning i fortrolighed

Du er velkommen til at kontakte Rådgivningen i Danmarks Lærerforening, som kan rådgive dig, når du udsættes for mobning eller chikane. Du kan enten booke en tid selv eller ringe og få en tid på 33 69 63 00.

Arbejdstilsynet har en mobbehotline, som man kan ringe til. Ring 70 12 12 88.

En sygemelding kan være nødvendig

Hvis du har været udsat for mobning eller chikane, kan det være nødvendigt at være sygemeldt i en periode. At være udsat for mobning eller chikane, kan vække de samme følelser som man har, når man har stress eller er i krise. Typisk er mobbeofret, eller den chikanerede, ked af det, forvirret, har svært ved at huske, kan blive grådlabil, irritabel og have svært ved at sove om natten.

Læs mere om stress

Hvis du er vidne til mobning

Hvis du ser, at der er en kollega, der bliver mobbet, er det første, du skal gøre at henvende dig til én, du har tillid til, som du kan tale med. Det kan fx være din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant eller din kreds. Du kan også ringe til Danmarks Lærerforenings rådgivning. 

MED-organet har et ansvar

Kommunernes MED har pligt til at drøfte og aftale retningslinjer for en samlet indsats, der forebygger, identificerer og håndterer problemer med vold, mobning og chikane. Det vil sige, at man som personalegruppe som udgangspunkt skal sige: hvordan ser retningslinjerne ud her? - er de gode nok?! Hvad har vi aftalt om, hvordan vi håndterer det?

Læs mere om mobning og chikane på Viden på Tværs.