Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Ansat ved specialundervisning for voksne

Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på omkring 1924 timer om året, afhængig af søgnehelligdagenes placering.

 

Arbejdstid for undervisere

Meget forenklet udtrykt er underviseres arbejdstid sammensat af tid til undervisning , som foregår sammen med eleverne/kursisterne, samt tid til forberedelse, samarbejde med kolleger, forældre osv.

Arbejdstiden reguleres gennem centrale regler, som kan tilpasses de forskellige undervisningsområder. De centrale regler kan suppleres eller erstattes med lokale aftaler.

På disse sider kan du læse om de centrale regner, der gælder for din arbejdsplads. 

Hos din lokale kreds kan du hente oplysninger om de lokale forhold, der hvor du er ansat. 
Find din lokale kreds