Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Vær opmærksom på at KL og LC har indgået ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen træder i kraft 1. august 2021, dog således at visse bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar 2021 med henblik på, at alle dele af den nye aftale kan virke senest fra skoleåret 2021/2022

Læs mere om den nye aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

Du skal være opmærksom på, om din kommune og kreds har indgået lokalaftale om arbejdstid. Med sådanne lokale aftaler kan der være supplerende regler eller regler, der erstatter dele af ovennævnte arbejdstidsregler.

Har din kommune indgået lokal aftale om arbejdstidsreglerne, henvises du til kredsens hjemmeside.

Find din kreds