Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Vær opmærksom på at KL og LC har indgået ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen træder i kraft 1. august 2021, dog således at visse bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar 2021 med henblik på, at alle dele af den nye aftale kan virke senest fra skoleåret 2001/2022

 Læs mere om den nye aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

 

Lærernes arbejdstid reguleres i øjeblikket grundlæggende af ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne – underbilag 2.1 til lov 409”, som vedtaget af Folketinget med lovindgrebet ved overenskomstfornyelsen i 2013.

På baggrund af bl.a. OK18 har KL udarbejdet ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne (50.32)”. Heri har KL foretaget en teknisk sammenskrivning af de gældende arbejdstidsregler efter OK18.

De centrale parters retningsgivende anbefalinger fra OK15 er fortsat gældende og er optrykt som bilag til overenskomsten – ”Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid”.

Du skal være opmærksom på, om din kommune og kreds har indgået lokalaftale om arbejdstid. Med sådanne lokale aftaler kan der være supplerende regler eller regler, der erstatter dele af ovennævnte arbejdstidsregler.

Har din kommune indgået lokal aftale om arbejdstidsreglerne, henvises du til kredsens hjemmeside.

Find din kreds