Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Lærernes arbejdstid reguleres fortsat grundlæggende af ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne – underbilag 2.1 til lov 409”, som vedtaget af Folketinget med lovindgrebet ved overenskomstfornyelsen i 2013.

På baggrund af bl.a. OK18 har KL udarbejdet ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne (50.32)”. Heri har KL foretaget en teknisk sammenskrivning af de gældende arbejdstidsregler efter OK18.

De centrale parters retningsgivende anbefalinger fra OK15 er fortsat gældende og er optrykt som bilag til overenskomsten – ”Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid”.

Du skal være opmærksom på, om din kommune og kreds har indgået lokalaftale om arbejdstid. Med sådanne lokale aftaler kan der være supplerende regler eller regler, der erstatter dele af ovennævnte arbejdstidsregler.

Har din kommune indgået lokal aftale om arbejdstidsreglerne, henvises du til kredsens hjemmeside.

Find din kreds