Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Leder i folkeskolen

Din arbejdstid som leder er enkel: i gennemsnit 37 timer om ugen. Du tilrettelægger selv dit arbejde.

Arbejdstidsaftalen for ledere i folkeskolen gælder for dig, hvis du er ansat i en kommune som

  • skoleinspektør 
  • viceinspektør 
  • afdelingsleder 
  • ledende (skole)psykolog 
  • skolepsykolog 
  • skolekonsulent ansat efter 1. april 2000 
  • skolekonsulent ansat før 1. april 2000, hvis kommunen har besluttet det

Se også links om særlige forhold for psykologer og konsulenter.

Hvad betyder det?

Ledere får primært deres løn for ansvar, kompetencer og kvalifikationer – og ikke for lang arbejdstid. Du skal altså som alle andre arbejde 1924 timer om året minus ferie, søgnehelligdage mv. – i gennemsnit 37 timer om ugen.

Når du er leder, kan du i nogen grad selv tilrettelægge dit arbejde. I travle perioder kan du være nødt til at arbejde meget mere end 37 timer. Til gengæld har du mulighed for at gå tidligt eller holde en fridag, når der er mere stille.

Hvad så, hvis der altid er travlt?

Hvis du konstant arbejder mere end 37 timer, kan du tale med din chef om det. Måske skyldes det en særlig opgave, som du ikke har normalt. Så kan du eventuelt få en aftale om godtgørelse (tid eller løn) for merarbejde. Et eksempel kunne være et byggeprojekt på skolen.

Hvis der er andre årsager til, at du ikke kan nå dine opgaver inden for normal arbejdstid, må du og din chef søge at finde en fornuftig løsning på det. Vi anbefaler, at du også taler med den lokale afdeling af Skolelederforeningen.