Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Skolepsykolog

Som skolepsykolog kan du i vid udstrækning selv tilrettelægge dit arbejde i samarbejde med din leder og dine kolleger.

 

Hvordan er reglerne?

Når du arbejder som skolepsykolog er der ikke faste centrale regler om tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Du er omfattet af "Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd".

Udgangspunktet er, at din arbejdstid svarer til den, der gælder øvrige ansatte, dvs. gennemsnitligt 37 timer om ugen. Da du forudsættes selv at tilrettelægge væsentlige dele af arbejdstiden, findes der ikke nærmere bestemmelser om fx arbejdstiden placering, mulighederne for fleksibilitet, evt. registrering og opgørelse mv.

Din leder kan fastlægge nærmere retningslinjer i samarbejde med dig og dine kolleger, og der kan aftales retningslinjer i MED/SU-udvalget.

Din lokale kreds kan have indgået aftaler om arbejdstiden, eller der kan være aftalt et sæt retningslinjer for hvordan psykologarbejdet skal tilrettelægges. Vi foreslår, at du spørger i kredsen, om der findes særlige lokale aftaler eller lignende, som gælder for dig.
Find din lokale kreds

Retningslinjerne kan fx handle om

  • mødefrekvens i institutioner mv.
  • træffetid på kontor/er mv.
  • rammer for kontakt med øvrige kommunale medarbejdere
  • tidspunkter for samtaler med forældre m.fl.
  • antallet af mødedage
  • rammer for individuel faglig ajourføring
  • vagtplaner for skolelukkeperioder

Hvis der ikke allerede findes et sæt retningslinjer i din kommune, foreslår vi, at du taler med din TR eller med kredsen om at starte en proces i samarbejds- eller MED-udvalget.

Hvorfor retningslinjer for tilrettelæggelsen af arbejdet?

Dagligdagen bliver lettere, når der er klare beskrivelser af de opgaver, du skal løse og den måde, de forventes løst på. Det er vigtigt, at du og din leder har en fælles forståelse af forpligtelserne i jobbet og dit professionelle råderum.

Det vil understøtte, at det er dig, der har ansvaret for løsningen af opgaverne og dermed for tilrettelæggelsen af arbejdet - og det vil forebygge, at der opstår konflikter om arbejdets udførelse.