Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Tale-høre undervisning

Når du arbejder med tale-høre undervisning, følger din arbejdstid som hovedregel lærernes arbejdstidsaftale.

 

Du ansættes (normalt) som lærer

Både tale-hørelærere uddannet på DPU og universitetsuddannede audiologopæder kan ansættes som lærere, når opgaven er undervisning i folkeskolen. Hvis du er audiologopæd, sker ansættelsen som lærer på dispensation fra folkeskolelovens uddannelseskrav.

Hvis din grunduddannelse er pædagoguddannelsen, kan du ansættes som lærer på grundlag af dine særlige kvalifikationer i forhold til tale-høreundervisning, dvs. at ansættelsen sker på dispensation fra folkeskolelovens uddannelseskrav. Det gælder, hvis du skal varetage tale-høreundervisning i hele skoleforløbet. Har du kun arbejdsopgaver i småbørnsområdet, kan du blive ansat som børnehaveklasseleder. 

Din arbejdstid følger (normalt) lærernes arbejdstidsaftale

Hvis du ansættes i en lærerstilling, gælder lærernes arbejdstidsaftale for dig. Din undervisning og øvrige opgaver med tale-høreundervisningen skal derfor planlægges efter de samme regler, som gælder for al anden undervisning i din kommune. Du kan læse om lærernes arbejdstidsaftale ved at følge linket til højre.

Ansættes du som børnehaveklasseleder, gælder børnehaveklasseledernes arbejdstidsaftale, som du kan læse om ved at følge linket til højre.

Din kreds kan have indgået særlige lokale aftaler for dette arbejde, og du kan henvende dig der for at få at vide, hvad der gælder i din kommune.

Du kan også blive ansat som konsulent

Uanset om din faglige baggrund er en lærer- eller pædagoguddannelse suppleret med tale-høreuddannelsen fra DPU, eller du er universitetsuddannet audiologopæd, kan kommunen vælge at ansætte dig som konsulent.

I den situation vil det være arbejdstidsbestemmelserne for denne gruppe, der gælder. Arbejdstidsbestemmelserne for konsulenter finder du ved at følge linket til højre.