Om DLF

Faglige foreninger

De faglige foreninger i gruppe 1 er for særlige stillingskategorier i folkeskolen og gruppe 2 er foreninger knyttet til fagene. Kontaktoplysninger finder du til højre på denne side.
Alle_036 2013 20 05 DLF Gentofte 025

 

Her på siden kan du læse om:

 

De faglige foreninger

Der findes to grupper af faglige foreninger:

  • Gruppe 1 for særlige stillingskategorier i folkeskolen
  • Gruppe 2 for fag og faggrupper. 

De faglige foreninger er særlige netværk for de enkelte medlemmer, hvor faget er det fælles interesseområde. Foreningerne afholder en række konferencer, kurser og møder, primært med fokus på den pædagogiske tilgang til fagene. De faglige foreninger er i øvrigt fuldt ud selvstændige foreninger, som har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening.

DLF's samarbejde med de faglige foreninger

Danmarks Lærerforening vægter samarbejdet højt, idet den pædagogiske ekspertise, som faglige foreninger besidder, ofte inddrages i foreningens fagpolitiske arbejde. Som eksempel kan nævnes, at de faglige foreningers synspunkter indhentes forud for afgivelse af foreningens høringssvar til ministerierne ved ny lovgivning og ved nye centrale bestemmelser.

De faglige foreninger er vigtige sparringspartnere

For Danmarks Lærerforening er det centralt i samarbejdet, at der her er mulighed for at få pædagogiske synspunkter fra særlige medlemsgrupper som supplement til kontakten til kredsene og tillidsrepræsentanterne.

Kurser og konferencer

Repræsentanter for foreningerne indbydes til at deltage i relevante kurser og konferencer ligesom foreningen centralt mødes med foreningernes formænd med jævne mellemrum.