Faglige foreninger

De faglige foreninger er særlige netværk for de enkelte medlemmer, hvor faget er det fælles interesseområde.

De faglige foreninger er særlige netværk for de enkelte medlemmer, hvor faget er det fælles interesseområde. Foreningerne afholder en række konferencer, kurser og møder, primært med fokus på den pædagogiske tilgang til fagene.

De faglige foreninger er i øvrigt fuldt ud selvstændige foreninger, som har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening.

Danmarks Lærerforening vægter samarbejdet højt, idet den pædagogiske ekspertise, som faglige foreninger besidder, ofte inddrages i foreningens fagpolitiske arbejde.

Som eksempel indhentes de faglige foreningers synspunkter forud for afgivelse af foreningens høringssvar til ministerierne ved ny lovgivning og ved nye centrale bestemmelser.

For Danmarks Lærerforening er det centralt i samarbejdet, at der her er mulighed for at få pædagogiske synspunkter fra særlige medlemsgrupper som supplement til kontakten til kredsene og tillidsrepræsentanterne.

Repræsentanter for foreningerne indbydes til at deltage i relevante kurser og konferencer ligesom foreningen centralt mødes med foreningernes formænd med jævne mellemrum.

Faglige foreninger i Gruppe 1

De faglige foreninger i gruppe 1 er foreninger for særlige stillingskategorier i folkeskolen.

Faglige foreninger i Gruppe 2

 De faglige foreninger i gruppe 2 er foreninger for særlige faggrupper i folkeskolen.