Internationalt samarbejde

Danmarks Lærerforening arbejder for international faglig solidaritet og retten til uddannelse for alle.
Den internationale fagbevægelse for lærere

Danmarks Lærerforening deltager aktivt i samarbejdet i de internationale lærerorganisationer.

Bruxelleskontoret

Fra kontoret i Bruxelles følger foreningen international politik og varetager foreningens interesser.

Solidaritet og bistand

Danmarks Lærerforening støtter lærerorganisationer i tredjeverden.