Internationalt samarbejde

Alle_106 2013 06 10 DLF 032
Danmarks Lærerforening kæmper for international faglig solidaritet og retten til uddannelse for alle.
Internationale organisationer

Danmarks Lærerforening deltager aktivt i samarbejdet i de internationale lærerorganisationer.

Bruxelleskontoret

Fra kontoret i Bruxelles følger foreningen international politik og varetager foreningens interesser.

Solidaritet og bistand

Danmarks Lærerforening støtter lærerorganisationer i tredjeverden.