Om DLF Internationalt samarbejde

Internationale lærerorganisationer

DLF er medlem af den globale lærerorganisation, Education International, den europæiske lærerorganisation, ETUCE, samt Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS.

DLF deltager aktivt i samarbejdet i internationale lærerorganisationer for at sikre en gensidig erfaringsudveksling med søsterorganisationer verden over.  

Medlemskabet af Education International bidrager bl.a. til opkvalificering af udviklingssamarbejdet med lærerforeninger i syd, primært i Afrika syd for Sahara.

Næstformand Dorte Lange er vice-president i ETUCE, som primært varetager lærernes interesser over for EU's institutioner.

Det nordiske samarbejde i NLS handler fortrinsvist om erfaringsudveksling i pædagogiske spørgsmål. 

 

 

 

 

Internationale lærerorganisationer