Den internationale fagbevægelse for lærere

Danmarks Lærerforening arbejder for at styrke den internationale fagbevægelse. Gennem de internationale organisationer for lærerfagforeninger på globalt, europæisk og nordisk niveau arbejder vi for at styrke lærernes stemme internationalt.

Danmarks Lærerforening deltager aktivt i det internationale samarbejde for at sikre lærerne en stærk stemme internationalt og globalt og for at fremme en gensidig erfaringsudveksling med søsterorganisationer verden over. Samarbejdet bidrager til at styrke udsynet og til at bygge bro mellem nationale og internationale dagsordener af betydning for lærere.

Danmarks Lærerforening er medlem af tre internationale organisationer:

  • den globale lærerorganisation Education International
  • den europæiske lærerorganisation ETUCE
  • Den nordiske lærerorganisation NLS

Education International (EI)

Organisationen arbejder for at sikre retten til offentlig finansieret kvalitetsuddannelse for alle og at styrke lærerprofessionen og lærernes arbejdsvilkår. Medlemskabet af Education International bidrager bl.a. til opkvalificering af udviklingssamarbejdet med lærerforeninger i udviklingslande, primært i Afrika syd for Sahara.

Gå til Education Internationals hjemmeside


ETUCE

ETUCE, som er EI’s europæiske region, varetager lærernes interesser i Europa og særligt over for EU’s institutioner. 

Gå til ETUCEs hjemmeside


Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS)

I NLS samarbejder de nordiske lærerorganisationer om emner, der har fælles interesse. Der er især fokus på politiske initiativer fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Gå til NLS' hjemmeside