Solidaritet og bistand

Danmarks Lærerforening yder støtte til lærerorganisationer i udviklingslande.

Danmarks Lærerforening støtter lærerorganisationer i udviklingslande med organisationsudvikling. Det overordnede mål med samarbejdet er at forbedre lærernes vilkår og styrke lærerorganisationernes indflydelse i uddannelsessektoren.

Danmarks Lærerforening har projektsamarbejde med lærerforeninger i udviklingslande, fortrinsvis i Afrika syd for Sahara, men også i Bolivia. I det østlige Afrika er det i Zanzibar, Rwanda, Burundi og Malawi,  i Vestafrika: Liberia og i det sydlige Afrika: Lesotho.

Danmarks Lærerforening har været engageret i udviklingssamarbejde med lærerorganisationer siden 1982. Udviklingsarbejdet udføres i samarbejde med lærernes verdensorganisation, Education International.

Udviklingsprojekterne er hovedsaglig finansieret af Danida enten via Ulandssekretariatet eller CISU. En del af projekternes aktiviteter finansieres af lærerforeningerne selv. Desuden går 0,7% af DLF-medlemmernes kontingent til hovedforeningen til solidaritetsaktiviteter, der ikke kan dækkes af Danida-midler.

Læs om DLF's strategi for internationalt udviklingsarbejde