Om DLF Internationalt samarbejde

Solidaritet og bistand

Danmarks Lærerforening støtter lærerorganisationer i tredjeverden med organisationsudvikling. Det overordnede mål med samarbejdet er at forbedre lærernes vilkår og styrke lærerorganisationernes indflydelse i samfundet.

Danmarks Lærerforening har projektsamarbejde med lærerforeninger i tredjeverden, fortrinsvis med lærerforeninger i Afrika syd for Sahara, men også i Bolivia og Jordan. I det østlige Afrika er det i Kenya, Tanzania, Zanzibar, Rwanda, Burundi, Uganda og Malawi,  i Vestafrika: Sierra Leone og Liberia og i det sydlige Afrika: Lesotho.

Danmarks Lærerforening har været engageret i udviklingssamarbejde med lærerorganisationer i tredjeverdenslande siden 1982. Udviklingsarbejdet udføres sammen med lærernes verdensorganisation, Education International.

Udviklingsprojekterne er hovedsaglig finansieret af Danida enten via Ulandssekretariatet eller CISU. En del af projekternes aktiviteter finansieres af lærerforeningerne selv. Desuden går 0,7% af DLF-medlemmernes kontingent til hovedforeningen til solidaritetsaktiviteter, der ikke kan dækkes af Danida-midler.