Etik i investeringerne

Danmarks Lærerforening har nogle etiske retningslinjer for investeringerne.

Danmarks Lærerforening følger den etiske grundholdning, som afspejles i det omliggende samfund. Danmarks Lærerforening følger naturligt de gældende love og konventioner i såvel den nationale lovgivning, som i de internationale aftaler Danmark har tiltrådt.

Danmarks Lærerforening ønsker via sine virksomhedsinvesteringer at fremme en afbalanceret økonomisk udvikling, fri for korruption og med gode arbejds- og levevilkår, herunder en forsvarlig omgang med naturens ressourcer.

Danmarks Lærerforening vil med sine investeringer understøtte overgangen til en økonomi baseret på lavt CO2-indhold og forbedre samfundets evne til at omstille sig til konsekvenserne af klimaændringer. Investeringerne i Danmarks Lærerforening sker med respekt for demokrati og informations- og ytringsfrihed.

I særlig grad gælder, at Danmarks Lærerforening  ikke investerer i virksomheder:

  • Som via deres aktivitet fremmer voldelige konflikter, herunder baserer deres aktivitet på produktion af våben eller handel hermed,
  • Som via deres aktivitet understøtter krænkelser af menneskerettighederne,
  • Som via deres aktivitet understøtter krænkelse af arbejdstagerrettigheder, herunder retten til organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling,
  • Som via deres aktivitet fremstiller tobaksprodukter
  • Som via deres aktivitet viser uansvarlig omgang med naturens ressourcer og/eller unødigt belaster miljøet, herunder arktiske boringer i forbindelse med produktion af fossile brændstoffer
  • Som via deres aktivitet modarbejder en overgang til en økonomi baseret på lavt CO2 indhold, herunder produktion af termisk kul og oliesand
  • Som via deres aktivitet udviser en adfærd præget af korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Konstateres det, at der i porteføljen indgår investeringer, der strider med det etiske kodeks, frasælges disse.