Etik i investeringerne

Danmarks Lærerforening har nogle etiske retningslinjer for investeringerne.

Danmarks Lærerforening følger den etiske grundholdning, som afspejles i det omliggende samfund. Danmarks Lærerforening følger naturligt de gældende love og konventioner i såvel den nationale lovgivning, som i de internationale aftaler Danmark har tiltrådt.

Danmarks Lærerforening ønsker via sine virksomhedsinvesteringer at fremme en afbalanceret økonomisk udvikling, fri for korruption og med gode arbejds- og levevilkår, herunder en forsvarlig omgang med naturens ressourcer. Danmarks Lærerforening vil med sine investeringer understøtte overgangen til en økonomi baseret på lavt CO2 indhold og forbedre samfundets evne til at omstille sig til konsekvenserne af klimaændringer. Investeringerne i Danmarks Lærerforening sker med respekt for demokrati og informations- og ytringsfrihed.

I særlig grad gælder, at Danmarks Lærerforening  ikke investerer i virksomheder:

  • Som via deres aktivitet fremmer voldelige konflikter, herunder baserer deres aktivitet på produktion af våben eller handel hermed,
  • Som via deres aktivitet understøtter krænkelser af menneskerettighederne,
  • Som via deres aktivitet understøtter krænkelse af arbejdstagerrettigheder, herunder retten til organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling,
  • Som via deres aktivitet fremstiller tobaksprodukter
  • Som via deres aktivitet viser uansvarlig omgang med naturens ressourcer og/eller unødigt belaster miljøet, herunder arktiske boringer i forbindelse med produktion af fossile brændstoffer
  • Som via deres aktivitet modarbejder en overgang til en økonomi baseret på lavt CO2 indhold, herunder produktion af termisk kul og oliesand
  • Som via deres aktivitet udviser en adfærd præget af korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Konstateres det, at der i porteføljen indgår investeringer, der strider med det etiske kodeks, frasælges disse.