Hvad går det centrale kontingent til

Få overblik over Danmarks Lærerforenings centrale indtægter og udgifter.

Foreningens indtægter

I 2024 forventer vi samlede bruttoindtægter på 225,4 mio. kr., herunder: 

2024 Hvad går det centrale kontingent til

 

Foreningens udgifter

På udgiftssiden er der kalkuleret med udgifter på 228,5 mio. kr. i 2024. Fordelingen af udgifterne er vist i figuren herunder. 

2024 Foreningens udgifter