Om DLF Økonomi

Hvad går det centrale kontingent til

Her kan du se foreningens centrale indtægter og hvordan vi bruger dine centrale kontingentkroner.

Foreningens indtægter:

I 2017 forventer vi samlede bruttoindtægter på 197,8 mio. kr. Kontingentindtægterne indgår med 115,8 mio. kr., bidrag fra Særlig Fond udgør 42,9 mio. kr., Akut-Fonden 10,2 mio. kr., Administrationsaftaler 12,4 mio. kr. og øvrige indtægter inkl. renter, kursgevinster og forventet skatteindtægt 11,1 mio. kr. Der er ikke budgetteret med udbytte fra foreningens konferencehoteller Sinatur.

Foreningens udgifter :

På udgiftssiden er der kalkuleret med udgifter på 201,3 mio. kr. i 2017. Fordelingen af udgifterne er vist i figuren herunder.