Hvad går det centrale kontingent til

Få overblik over Danmarks Lærerforenings centrale indtægter og udgifter.

Foreningens indtægter

I 2022 forventer vi samlede bruttoindtægter på 208 mio. kr., herunder: 

  • Kontingentindtægterne: 158 mio. kr.
  • Akut-Fonden: 11,4 mio. kr.
  • Administrationsaftaler: 18,9 mio. kr.
  • Øvrige indtægter inkl. renter, kursgevinster og forventet skatteindtægt: 14 mio. kr.

2022 Indtægter lagkagediagram

 

Foreningens udgifter

På udgiftssiden er der kalkuleret med udgifter på 204,8 mio. kr. i 2022. Fordelingen af udgifterne er vist i figuren herunder. 

2022 Foreningens udgifter lagkagediagram