Hvad går det centrale kontingent til

Her kan du se foreningens centrale indtægter og hvordan vi bruger dine centrale kontingentkroner.

Foreningens indtægter:
I 2019 forventer vi samlede bruttoindtægter på 199 mio. kr. Kontingentindtægterne indgår med 154,7 mio. kr, Akut-Fonden 10,6 mio. kr., Administrationsaftaler 13,2 mio. kr. og øvrige indtægter inkl. renter, kursgevinster og forventet skatteindtægt 15 mio. kr.

 

Foreningens udgifter:
På udgiftssiden er der kalkuleret med udgifter på 199,5 mio. kr. i 2019. Fordelingen af udgifterne er vist i figuren herunder.