Danmarks Lærerforenings foreningssangen

Danmarks Lærerforening har sin egen foreningssang, "I tidens strøm", skrevet af Gudmund Auring i 1984. Sangen synges bl.a., når foreningen mødes til kongres, møder, konferencer m.m.

I tidens strøm

Musik og tekst: Gudmund Auring

Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, 
af arbejdets sang og af tankernes spirende frø
Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro
- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp
som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp
- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid
for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid

Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med
i tro på at børnenes drøm kan bli’ virkelighed
Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv
hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav

Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang
Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang
I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel
kan vi vise, vi alle har ansvar for mer’ end os selv

Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi’r
ved en daglig forening af gamle og nye værdier
Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved:
Der hvor menneskets værd bli’r forsvaret må vi være med.

Find noder m.m. til Danmarks Lærerforenings sang "I tidens strøm":