Co-teaching

Danmarks Lærerforening har lavet en pjece om co-teaching, som kan bruges til inspiration og udvikling i det lokale arbejde.

Co-teaching er en undervisningsform, der rammesætter lærernes samarbejde om undervisningen og kan bidrage til et godt undervisningsmiljø.

 

I co-teaching indgår to eller flere lærere som ligeværdige parter i samarbejdet, men de kan have forskellige og fleksible roller i undervisningen. En forudsætning for co-teaching er fælles ansvar samt tid til fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

 

  • Co-teaching er meningsfuld i forhold til elever med behov for specialpædagogisk støtte, men træder ikke som sådan i stedet for specialpædagogisk viden.

 

  • Co-teaching sikrer, at undervisningen bliver et kollegialt anliggende. Det styrker undervisningen, og det styrker lærernes arbejdsmiljø og -vilkår.
Lærer Tolærerordning Coteaching KH

Pjece om co-teaching

Pjecen er udviklet af Danmarks Lærerforenings følgegruppe for specialundervisning og inklusion.