Inklusion - inspiration til arbejdet på din skole

Hvordan arbejder I med inklusion på din skole? Her er et materiale, som du kan anvende sammen med dine kolleger til at undersøge, hvordan I kan styrke arbejdet om inklusion.

Inspirationsmaterialet 'Samarbejde om inklusion' kan du anvende som udgangspunkt for en samtale med kolleger eller skoleleder om, hvordan der arbejdes med inklusion på skolen og i kommunen.

 

Den del af materialet, som er henvendt til dig og dine kollegaer, kan også anvendes i forhold til en konkret klasse.

 

Materialet er udarbejdet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Skolelederforeningen.

Lærer Elev Undervisning Broe

Inspirationsmaterialet Samarbejde om inklusion

Brug materialet sammen med kolleger og få et fælles fokus på arbejdet med den inkluderende skole.