Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant

Disse sider er lavet særligt for dig, der er arbejdsmiljø-repræsentant (AMR). Her kan du læse om alle detaljerne i AMR's arbejde: Ansvarsfordeling, tid til arbejdet, samarbejdet på arbejdspladsen og i MED-systemet og meget mere.

Nyeste udgaver af Aktuelt om Arbejdsmiljø (AOA) kan læses nedenfor.

Som AMR kan du se tidligere udsendelser af AOA i DLF InSite.


 AOA 2 - Februar 2024

 • Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde
 • Registrering af arbejdstid
 • Arbejdstilsynet giver ikke længere smileys
 • Gratis sparring til indsats om uklare krav og modstridende krav i arbejdet

 


AOA 1 - januar 2024

 • AT-kampagne om høje følelsesmæssige krav
 • KL og DLF har samlet ideer til at fastholde nyuddannede lærere i folkeskolen
 • Fysiske gener mærkes mere, hvis det psykiske arbejdsmiljø halter
 • Ansatte på specialområdet er bedre dækket med den nye voldsskadeforsikring
 • Nyt fra forskning: Stress er dyrt – så forebyg stressrelateret fravær
 • Podcast om konfliktnedtrappende metode
 • Nye BFA-værktøjer


 

 AOA 4 - september 2023

 • Håndbog til AMR og TR’s samarbejde om indflydelse og forebyggelse
 • Støtte til nyuddannede lærere
 • Belastningspsykologisk værktøj fra Nykøbing Falster Sygehus til arbejdet med høje følelsesmæssige krav i hverdagen
 • Podcast - Er det vold, hvis en elev sparker?
 • Gravid-APV – Risikovurdér arbejdsforholdene for gravide
 • Arbejdstilsynet afskaffer varsling af tilsynsbesøg
 • Digital Chikane – hvordan forebygger og håndterer I det?
 • Arbejdstilsynet – Undervisningsmateriale om Arbejdsmiljø


 

AOA 3 - juni 2023

 • Beskrivelse af vejledning om høje følelsesmæssige krav
 • Nyt fra forskning: Unge kvinder er særligt udsat for højt sygefravær i jobs med høje følelsesmæssige krav
 • NFA Safety Observer App: Godt runderingsværktøj
 • Nyt fra forskning: Diskrimination og depression. Arbejd forebyggende med rummelighed på arbejdspladsen. Dialogkort til at gå i gang med.
 • BFA’s besøgsteam: Netværk i Horsens og København med fokus på krænkende handlinger og ubalance mellem krav og opgaver
 • SPARK netværksforløb i Aarhus
 • Arbejdsmiljøworkshop i Odense 27. juni

 


 
AOA 2 - april  2023

 • Covid-19 skal ikke længere anmeldes som en arbejdsskade
 • Brug ’prioriteringstrekanten’ og ’kompleksitet’ til at drøfte opgaveoversigt for 2023/24
 • Video om skoleplaner
 • Dialogkort til at sætte arbejdsglæde og trivsel på dagsorden
 • Flip-flap værktøj til at tale pauser og restitution
 • Gode råd til at passe på din stemme
 • Nyt fra forskning: Kombinationseffekter i det psykiske arbejdsmiljø
 • Kort nyt – Kampagne fra BFA: Uhyggelige Ulykker

   


 

AOA 1 - februar 2023

 • Ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet
 • Energibarometeret. Stressforebyggelse gennem dialog om opgaver
 • Sådan fungerer MED-systemet
 • AT-materiale om at komme godt tilbage efter en arbejdsskade


 

AOA 5 - november 2022

 • Sænket temperatur - og hvad så?
 • BFA har revideret sit dialogspil om vold
 • Dom om mobning på arbejdsplads
 • Arbejdstilsynet har lanceret hotline og kampagne for seksuel chikane
 • Spørgeskema om trivsel


 
AOA 4 - august 2022

 • Er du ny AMR, og har du tilmeldt dig DLF’s introkursus i arbejdsmiljø?
 • Indeklima når det er varmt - og forberedelse til vinteren
 • DCUM har samlet alt om indeklima og tilbyder gratis oplæg
 • Kemisk risikovurdering og gratis webinar målrettet grundskolen
 • Ny branchevejledning fra BFA: Forebyggelse og håndtering af ulykker i undervisnings- og forskningssektoren
 • Nye anmelderegler for arbejdsulykker pr. 1. juli
 • SPARK kan hjælpe, hvis I er udfordret af forandringer
 • Forebyg seksuel chikane og andre krænkende handlinger – gratis inspirationsmøde med Arbejdstilsynet


 
AOA 3 - maj 2022

 • Søg penge fra Arbejdsmiljøpuljen til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker
 • Gratis besøgsteam fra BFA til fælles arbejdsmiljøindsats via MED-systemet
 • Vil I arbejde med trivsel og motivation - så brug dette BFA-værktøj
 • God velkomst til nye kolleger skoleåret 2022/2023
 • Genudsendelse fra AOA 5, 2021: Nye råd til sikkerhed og kriseberedskab
 • Korte nyheder fra Arbejdstilsynet


 • Corona – tilbage til normalen, men tag de gode erfaringer med
 • Procedure for anmeldelse af corona som arbejdsskade
 • Professionel kapital-måling - et tilbud til alle kredsene og deres respektive kommuner
 • Nyt materiale sætter fokus på undervisernes arbejdsmiljø
 • Seksuel chikane skal stoppes! Arbejdstilsynet kan hjælpe
 • Kom til konference om læringsmiljøer i det 21. århundrede
 • Tjek skolens indeklima med app fra DCUM
 • Screening for radon har effekt.


 • Corona – risikovurdér lokalt
 • Ny vejledning fra AT om stor arbejdsmængde og tidspres
 • Gratis webinar om pausekultur
 • Ny forskningsrapport om vold og trusler i skolen
 • Værktøj til bedre skolebyggeri fra Bygherreforeningen
 • Arbejdsmiljøprisen 2022


 • Få hjælp til godt indeklima med ”rød sky” og rejsehold
 • ”Ren rutine” - ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen
 • Nye råd til sikkerhed og kriseberedskab
 • Nem rundering – saml oplysninger på app
 • Husk den kemiske risikovurdering
 • AT-kampagne: ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”
 • Arbejdstilsynet sætter fokus på seksuel chikane
 • Branchefællesskabet for Arbejdsmiljøs materialer om seksuel chikane


 
AOA 4 - juni 2021 - temanummer


AOA 3 - maj 2021
 • Covid-19 status
 • Podcast om at komme videre efter corona
 • Efterårets AMR introkurser er åbne for tilmelding
 • SPARK. Den gratis konsulentordning videreføres med OK21 indtil 2024
 • Gør dit arbejdsmiljøarbejde synligt med SPARKs dynamiske opfølgningsmodel
 • Ny forskning: Forandringer giver højere risiko for stress
 • Den gode forandringsproces på en skole
 • Arbejdstilsynet startede indsats mod seksuel chikane den 3. maj
 • Arbejdstilsynet lancerer 4 nye digitale guides


 AOA 2 - marts 2021

 • Ledige pladser på introkursus for nye arbejdsmiljørepræsentanter netop nu
 • COVID-19 test-steder mv.
 • Digital chikane - regler for virtuel undervisning
 • Metode til forventningsafstemning af kvalitetsniveau - over eller under standard
 • Styrkelse af arbejdsfællesskabet
 • Risikovurdering - fysisk og psykisk
 • Brug for hjælp til sygefravær - benyt Beskæftigelsesministeriets rejsehold

 


 AOA 1 - februar 2021

 • Ny DLF COVID-pjece med gode råd og handleanvisninger
 • Mentalt helbred og hjemmearbejde
 • Ny vejledning om arbejdsmiljø ved skærmen
 • Nyt APV-værktøj fra BFA om COVID
 • Film fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)
 • Ny temaside om hygiejne fra sundhedsstyrelsen
 • Podcast: Når coronaen udfordrer arbejdsglæden
 • Øvrigt om corona
  • BUVM’s gældende retningslinjer frem til 28. februar
  • Opsporing og håndtering af nære kontakter

 


 AOA 9 - december 2020

 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft 1. november 2020
 • Corona fortsat… og opdateringer
 • Din rolle som AMR under corona
 • Opdatering af APV ifm. corona
 • Hurtig adgang til corona-testsystemet, når man er nær kontakt
  Nyt fra SST ift. nære kontakter
 • Regler og krav til hjemmearbejdspladsen
 • Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter
 • SPARKs metoder når nu ud til alle arbejdspladser