Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant

Disse sider er lavet særligt for dig, der er arbejdsmiljø-repræsentant (AMR). Her kan du læse om alle detaljerne i AMR's arbejde: Ansvarsfordeling, tid til arbejdet, samarbejdet på arbejdspladsen og i MED-systemet og meget mere.

Nyeste udgaver af Aktuelt om Arbejdsmiljø (AOA) kan læses nedenfor.

Som AMR kan du se tidligere udsendelser af AOA i DLF InSite.


 • Få hjælp til godt indeklima med ”rød sky” og rejsehold
 • ”Ren rutine” - ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen
 • Nye råd til sikkerhed og kriseberedskab
 • Nem rundering – saml oplysninger på app
 • Husk den kemiske risikovurdering
 • AT-kampagne: ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”
 • Arbejdstilsynet sætter fokus på seksuel chikane
 • Branchefællesskabet for Arbejdsmiljøs materialer om seksuel chikane


 


AOA 3 - maj 2021
 • Covid-19 status
 • Podcast om at komme videre efter corona
 • Efterårets AMR introkurser er åbne for tilmelding
 • SPARK. Den gratis konsulentordning videreføres med OK21 indtil 2024
 • Gør dit arbejdsmiljøarbejde synligt med SPARKs dynamiske opfølgningsmodel
 • Ny forskning: Forandringer giver højere risiko for stress
 • Den gode forandringsproces på en skole
 • Arbejdstilsynet startede indsats mod seksuel chikane den 3. maj
 • Arbejdstilsynet lancerer 4 nye digitale guides


 AOA 2 - marts 2021

 • Ledige pladser på introkursus for nye arbejdsmiljørepræsentanter netop nu
 • COVID-19 test-steder mv.
 • Digital chikane - regler for virtuel undervisning
 • Metode til forventningsafstemning af kvalitetsniveau - over eller under standard
 • Styrkelse af arbejdsfællesskabet
 • Risikovurdering - fysisk og psykisk
 • Brug for hjælp til sygefravær - benyt Beskæftigelsesministeriets rejsehold

 


 AOA 1 - februar 2021

 • Ny DLF COVID-pjece med gode råd og handleanvisninger
 • Mentalt helbred og hjemmearbejde
 • Ny vejledning om arbejdsmiljø ved skærmen
 • Nyt APV-værktøj fra BFA om COVID
 • Film fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)
 • Ny temaside om hygiejne fra sundhedsstyrelsen
 • Podcast: Når coronaen udfordrer arbejdsglæden
 • Øvrigt om corona
  • BUVM’s gældende retningslinjer frem til 28. februar
  • Opsporing og håndtering af nære kontakter

 


 AOA 9 - december 2020

 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft 1. november 2020
 • Corona fortsat… og opdateringer
 • Din rolle som AMR under corona
 • Opdatering af APV ifm. corona
 • Hurtig adgang til corona-testsystemet, når man er nær kontakt
  Nyt fra SST ift. nære kontakter
 • Regler og krav til hjemmearbejdspladsen
 • Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter
 • SPARKs metoder når nu ud til alle arbejdspladser