Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant

Disse sider er lavet særligt for dig, der er arbejdsmiljø-repræsentant (AMR). Her kan du læse om alle detaljerne i AMR's arbejde: Ansvarsfordeling, tid til arbejdet, samarbejdet på arbejdspladsen og i MED-systemet og meget mere.

Nyeste udgaver af Aktuelt om Arbejdsmiljø (AOA) kan læses nedenfor.

Som AMR kan du se tidligere udsendelser af AOA i DLF InSite.AOA 3 - maj 2021
 • Covid-19 status
 • Podcast om at komme videre efter corona
 • Efterårets AMR introkurser er åbne for tilmelding
 • SPARK. Den gratis konsulentordning videreføres med OK21 indtil 2024
 • Gør dit arbejdsmiljøarbejde synligt med SPARKs dynamiske opfølgningsmodel
 • Ny forskning: Forandringer giver højere risiko for stress
 • Den gode forandringsproces på en skole
 • Arbejdstilsynet startede indsats mod seksuel chikane den 3. maj
 • Arbejdstilsynet lancerer 4 nye digitale guides


 AOA 2 - marts 2021

 • Ledige pladser på introkursus for nye arbejdsmiljørepræsentanter netop nu
 • COVID-19 test-steder mv.
 • Digital chikane - regler for virtuel undervisning
 • Metode til forventningsafstemning af kvalitetsniveau - over eller under standard
 • Styrkelse af arbejdsfællesskabet
 • Risikovurdering - fysisk og psykisk
 • Brug for hjælp til sygefravær - benyt Beskæftigelsesministeriets rejsehold

 


 AOA 1 - februar 2021

 • Ny DLF COVID-pjece med gode råd og handleanvisninger
 • Mentalt helbred og hjemmearbejde
 • Ny vejledning om arbejdsmiljø ved skærmen
 • Nyt APV-værktøj fra BFA om COVID
 • Film fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)
 • Ny temaside om hygiejne fra sundhedsstyrelsen
 • Podcast: Når coronaen udfordrer arbejdsglæden
 • Øvrigt om corona
  • BUVM’s gældende retningslinjer frem til 28. februar
  • Opsporing og håndtering af nære kontakter

 


 AOA 9 - december 2020

 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft 1. november 2020
 • Corona fortsat… og opdateringer
 • Din rolle som AMR under corona
 • Opdatering af APV ifm. corona
 • Hurtig adgang til corona-testsystemet, når man er nær kontakt
  Nyt fra SST ift. nære kontakter
 • Regler og krav til hjemmearbejdspladsen
 • Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter
 • SPARKs metoder når nu ud til alle arbejdspladser

 


AOA 8 - september 2020

 • Retningslinjer for håndtering af smitte med coronavirus
 • Bekymring over lange ventetider på test og svar på test
 • Saml op på coronatiden med et SPARK-forløb
 • Aftaleforløb med Arbejdstilsynet
 • Kan du mærke indeklimaet?
 • Tag godt imod vikarer og nye ansatte på skolen
 • Er I udsat for krænkelser og digital chikane, er der hjælp at hente


 AOA 7 - august 2020

 • Skolestart og corona-forebyggelse
 • Brug af mundbind
 • Stop smitten – hold arbejdspladsen ren


 AOA 6 - juni 2020

 • Arbejdstilsynets tilsynsindsats på fuldt blus igen
 • Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet om forsamlingsforbud
 • Nye materialer fra Sundhedsstyrelsen
 • Corona og moralsk stress
 • Angst eller bekymring for corona
 • Fagfordeling er mere end timetælleri – få arbejdsmiljøvinklen med
 • Husk tilmelding til AMR-introkurserne

 


AOA 5 - maj 2020

 • Sundhedsstyrelsens vejledning til forebyggelse af smittespredning
 • Nye retningslinjer og udmelding om revidering af risikogrupper i forbindelse med COVID-19
 • Håndtering af bekymring for smitterisiko
 • Er I ramt af mental "coronamathed"?
 • Rengøring med desinfektionsmidler kræver oplæring og instruktion


 AOA 4 - maj 2020

 • GDPR og registrering – man må godt registrere udadreagerende elevers navne
 • COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade
 • Den nye teststrategi i et arbejdsmiljøperspektiv
 • Værnemidler
 • Når arbejdstid og fritid flyder sammen, og undervisning med højt fagligt indhold bliver til nødundervisning og nødpasning
 • Hjemmearbejdspladsen, pauser og kommunikation mellem skole og hjem
 • Nyvalgt AMR og medlem af DLF?
  - så tilmeld dig ét af efterårets AMR introkurser


 AOA 3 - april 2020

 • Forholdsregler vedr. Corona og genåbning af skolerne
 • Forebyggelse mod smitte på arbejdspladsen
 • Forebyggelse og risikogrupper
 • Risikovurdering
 • Dagligdagen
 • Håndter usikkerhed og bekymring

 


AOA 2 - april 2020 - ekstra om corona

 • Forholdsregler vedr. coronavirus
  - Anbefalinger vedrørende hjemmearbejde
  - Når I er retur på arbejdspladsen eller er en del af en  nødpasningsordning

 


AOA 1 - marts 2020

 • Om Coronavirus – COVID19
 • Kemisk APV
 • Lån en indeklimamåler gratis ved. DCUM
 • Psykisk arbejdsmiljø - ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress
 • Dialogmateriale fra BFA om restitution og pauser – ”Restituhvafornoget”
 • Om Beskæftigelsesministeriets sygefraværskampagne  - gratis hjælp til at nedbringe sygefravær