Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Skolekonsulent

Skal jeg sidde på kontoret og læse mine fagtidsskrifter, eller kan jeg gøre det hjemme? Hvad med invitationen fra forlaget? Hvem bestemmer i det hele taget over min arbejdsdag, når jeg er skolekonsulent?

 

Når du er ansat som skolekonsulent, er du ansat til at løse nogle bestemte opgaver. Du kan bede din leder om at få en beskrivelse af dine opgaver, og samtidig bede ham eller hende tage stilling til, i hvor høj grad du har selvstændigt ansvar for opgavernes løsning.

Skolekonsulenter ansat efter 1. april 2000

Hvis du er ansat efter den 1. april 2000 gælder der ikke faste centrale regler om tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Du er omfattet af  ”Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd ”.

Udgangspunktet er, at din arbejdstid svarer til den, der gælder øvrige ansatte, dvs. gennemsnitligt 37 timer om ugen. Da du forudsættes selv at tilrettelægge væsentlige dele af arbejdstiden, findes der ikke nærmere bestemmelser om fx arbejdstiden placering, mulighederne for fleksibilitet , evt. registrering og opgørelse mv.

Hvis du både har konsulentopgaver og læreropgaver, skal tilrettelæggelsen af din arbejdstid give mulighed for, at du også kan forberede dig, deltage i forældresamarbejde, teamsamarbejde osv.

Din leder kan fastlægge nærmere retningslinjer i samarbejde med dig og dine kolleger, og der kan aftales retningslinjer i MED/SU-udvalget.

Din lokale kreds kan have indgået aftaler om arbejdstiden, eller der kan være aftalt et sæt retningslinjer for hvordan konsulentarbejdet skal tilrettelægges. Vi foreslår, at du spørger i kredsen, om der findes særlige lokale aftaler eller lignende, som gælder for dig.

Retningslinjerne kan fx handle om

  • mødefrekvens på skoler og i institutioner mv.
  • undervisningsopgaver ved skoler eller institutioner
  • træffetid på kontor/er mv.
  • rammer for kontakt med øvrige kommunale medarbejdere
  • antallet af mødedage
  • rammer for individuel faglig ajourføring
  • vagtplaner for skolelukkeperioder

Hvis der ikke allerede findes et sæt retningslinjer i din kommune, foreslår vi, at du taler med din TR eller med kredsen om at starte en proces i samarbejds- eller MED-udvalget.

Hvorfor retningslinjer for tilrettelæggelsen af arbejdet?

Dagligdagen bliver lettere, når der er klare beskrivelser af de opgaver, du skal løse og den måde, de forventes løst på. Det er vigtigt, at du og din leder har en fælles forståelse af forpligtelserne i jobbet og dit professionelle råderum. Det vil understøtte, at det er dig, der har ansvaret for løsningen af opgaverne og dermed for tilrettelæggelsen af arbejdet - og det vil forebygge, at der opstår konflikter om arbejdets udførelse.

Skolekonsulenter ansat før 1. april 2000

Hvis du er ansat før 1. april 2000 har kommunen besluttet om lærernes arbejdstidsaftale er gældende for dig. Hvis du ikke har fået ændret dit ansættelsesbrev gælder lærernes arbejdstidsaftale fortsat for dig i din samlede arbejdstid.

Er du i tvivl, må du spørge din tillidsrepræsentant eller kredsen.
Find din lokale kreds