Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i kommunerne

UU-Vejleder

Her kan du læse om arbejdstiden for vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Artiklen orienterer også om vilkårene for vejledere, der samtidig underviser i folkeskolen.

 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen i gennemsnit. Arbejdstiden opgøres hvert kvartal.

Er du deltidsansat, beregnes arbejdstiden forholdsmæssigt.

Det er den lokale kreds, der indgår eventuelle lokale aftaler om arbejdstiden for UU vejledere.

Har du konkrete spørgsmål, skal du derfor henvende dig til kredsen. Her kan du udelukkende læse om de centralt aftalte regler.

 

Retningslinjer

SU/MED kan vedtage retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdstiden. Vi anbefaler, at SU/MED vedtager retningslinier for arbejdets tilrettelæggelse. På den baggrund aftaler du møde- og sluttidspunkt med UU-lederen. Den nærmere placering af den daglige arbejdstid skal altså ske i et samarbejde mellem vejleder og leder.

Du behøver ikke have samme arbejdstid hver uge.

De retningslinier, der bliver vedtaget i SU/MED, kan f.eks. beskrive:

  • Antal arbejdsdage arbejdet skal planlægges på
  • Inden for hvilket tidsrum arbejdet normalt skal tilrettelægges
  • Pauser
  • Eventuel træffetid

Kombinationsansatte og udlånte

Arbejder du både som lærer og vejleder, er du sandsynligvis enten kombinationsansat eller udlånt.

Hvis du arbejder både som lærer og vejleder, skal UU-lederen og skolelederen i et samarbejde med dig afklare, hvordan arbejdet skal placeres. Det skal afklares på hvilke ugedage og på hvilke tidspunkter, du skal arbejde i UU, og på hvilke tidspunkter du skal arbejde på skolen.

Din arbejdstid skal opgøres særskilt i forhold til de to arbejdsgivere.

Du betragtes som fuldtidsansat, hvis du samlet i de to beskæftigelser er ansat 37 timer om ugen.

Din ferie skal ligge parallelt hos de to arbejdsgivere. Det er derfor vigtigt, at de to arbejdsgivere får aftalt, hvordan ferieplanlægningen skal koordineres.

Lokale flekstidsaftaler

Der kan være indgået en lokal flekstidsaftale. 

Er du i tvivl om der gælder en lokal flekstidsaftale på dit UU, må du spørge din tillidsrepræsentant eller den lokale kreds.

Overarbejde

Din arbejdstid skal opgøres kvartalsvis.

Er du fuldtidsansat, beregnes din overtid på grundlag af et gennemsnit på 37 timer om ugen.

Arbejder du mere end 37 timer om ugen i et kvartal, kaldes det overarbejde. Overarbejde kan du enten afspadsere eller få udbetalt.

Til de første 35 timer af dit overarbejde tillægges 50 %, inden det enten udbetales eller afspadseres.

Har du flere overarbejdstimer, får du 100 % i tillæg.

Arbejder du som deltidsansat i mere end det aftalte antal timer i gennemsnit i et kvartal, kaldes det merarbejde. Merarbejde kan du få udbetalt, eller du kan afspadsere det i forholdet 1:1.

Du skal sørge for, at dit overarbejde/merarbejde er aftalt med din leder.