Gruppelivsforsikring

Som månedslønnet er du forsikret ved død eller kritisk sygdom.

Obligatorisk forsikring

Som ansat på månedsløn er du som en del af din ansættelse forsikret ved død eller kritisk sygdom igennem Forende Gruppeliv. Du betaler selv for gruppelivsforsikringen over din løn, men du får samtidig et månedligt tillæg svarende til forsikringspræmien.

Du er forsikret, lige meget om dødsfaldet skyldes ulykke eller sygdom, og forsikringen dækker både i og udenfor arbejdstiden og i hele verden.

Du er også dækket, når du er syg, har ferie, er på barsels- eller adoptionsorlov, og når du har orlov (også uden løn). 

Ved tjenestefrihed uden løn udover 3 måneder, har den ansatte mulighed for at opretholde dækning mod betaling. Den ansatte skal fremsende dokumentation for perioden med tjenestefrihed uden løn til Forenede Gruppeliv, som herefter beregner en forsikringspræmie for perioden. Forsikringspræmien, for hele perioden, skal senest betales inden den ansatte påbegynder perioden med tjenestefrihed uden løn. Ved en eventuel forlængelse af perioden med tjenestefrihed uden løn skal den ansatte kontakte Forenede Gruppeliv for en eventuel forlængelse af forsikringsperioden.

Hvis du fratræder din stilling på grund af sygdom, kan du i visse tilfælde fortsat være dækket af forsikringen i op til 3 år, hvis du ansøger om det. Du er i denne periode fritaget for at skulle betale forsikringspræmien. Hvis du er i tvivl, hvad der gælder for dig, kan du kontakte din lokale kreds for rådgivning.   

 

Udbetaling ved kritisk sygdom

Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, kan du få udbetalt et engangsbeløb på 125.000 kr. Du bestemmer selv, hvad du bruger pengene på.

Du skal anmelde den kritiske sygdom via Mit Gruppeliv på  Forenede Gruppelivs hjemmeside,  for at få engangsbeløbet udbetalt.

Sygdommen skal fremgå i forsikringsbetingelserne, for at du kan få udbetalt engangsbeløbet. Det er også en betingelse, at du får diagnosen, mens du er dækket af forsikringen.

Flere udbetalinger

Hvis du får konstateret en anden kritisk sygdom, minimum et halvt år efter du har fået stillet diagnosen på den første, kan du igen få udbetalt 125.000 kr. Du kan max få engangsbeløbet udbetalt 2 gange, men ikke for samme diagnose.

Dækning af dit barns kritisk sygdom

Som månedslønnet ansat dækker din gruppelivsforsikring også, hvis dit barn under 18 år bliver ramt af en kritisk sygdom. Kontakt Forenede Gruppeliv for mere information.

 

Udbetaling ved død

Der bliver udbetalt 425.000 kr. ved dødsfald. Medmindre andet er aftalt skriftlig med Forenede Gruppeliv (FG), bliver summen udbetalt til nærmeste pårørende.  Arbejdsgiveren skal give FG besked om dødsfaldet, hvorefter pengene hurtigst muligt bliver udbetalt.

Hvis den ansatte efterlader sig børn under 21 år, bliver der også udbetalt 30.000 kr. til hvert barn under 21 år. Hvis barnet er under 18 år, bliver de 30.000 kr. udbetalt til den levende forælder eller barnets værge.

Hvis afdøde er afskediget på grund af sygdom inden for de sidste tre år før dødsfaldet, kan forsikringen i nogle tilfælde fortsat være i kraft. Du bør som efterladt kontakte Forenede Gruppeliv for yderligere information.

Dødsfald og udbetaling ved kritisk sygdom

Hvis den ansatte dør, inden for tre måneder efter at diagnosen er stillet, og der er udbetalt dækning ved kritisk sygdom, bliver engangsbeløbet på de 125.000 kr. modregnet de 425.000 kr., så der i stedet udbetales 300.000 kr.  

Hent forsikringsoversigt 

 

Hvornår er du ikke forsikret?

Du er ikke længere forsikret som en del af din ansættelse:

  • Fra udgangen af den måned, hvor du fratræder din stilling.
  • Fra udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år (uanset om du fortsat er ansat)
  • Hvis du som tjenestemand er fratrådt og får udbetalt egenpension
  • Hvis du som tjenestemand er på rådighedsløn eller ventepenge

Hvis du ikke længere er forsikret igennem din ansættelse, men vil fortsætte med at være forsikret, kan du kontakte Forenede Gruppeliv. De kan fortælle dig, hvad muligheden er for at forblive forsikret, og hvad det koster.

 

Frivillig gruppelivsforsikring

Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring igennem Danmarks Lærerforening som et supplement til den obligatoriske.
Læs mere om frivillig gruppelivsforsikring