Jobsøgning og ansættelse

Ansættelse

Du skal være opmærksom på en række ting, når du bliver ansat på en arbejdsplads.

Ansættelsesbrev

Du skal have et ansættelsesbrev, hvis du er ansat som månedslønnet. Ansættelsesbrevet er en kontrakt mellem dig og din arbejdsgiver.

Du skal have dit ansættelsesbrev, senest en måned efter du er ansat. Hvis det ikke er sket, eller du har spørgsmål til dit ansættelsesbrev, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds.

Dit ansættelsesbrev skal indeholde:

  • Dit navn
  • Din stillingsbetegnelse
  • Arbejdsgiverens navn
  • Dit arbejdssted (hvis du har flere, er det hovedarbejdsstedet)
  • Beskæftigelsesgraden (ex. 37 timer ugentligt)
  • Hvornår du er ansat fra
  • Oplysninger om løn, arbejdstid, ferie, opsigelsesvarsel og pension eller en henvisning til din overenskomst, hvor de oplysninger vil stå i.


Timelønnet

Hvis du er timelønnet, skal du have en skriftlig bekræftelse på din ansættelse fra din arbejdsgiver.  

 

Fastansat eller tidsbegrænset

I de fleste tilfælde vil du blive fastansat. Hvis du er fastansat, står der i dit ansættelsesbrev, at du er ”ansat indtil videre”.

Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du er ansat tidsbegrænset, skal der også stå i dit ansættelsesbrev, hvornår din ansættelse stopper.

Tidsbegrænset ansættelse skal have en konkret årsag, eksempelvis at en fastansat er på barselsorlov eller er sygemeldt, og du skal vikariere for vedkommende.

Hvis du eksempelvis er ansat som barselsvikar, kan det være svært ved din ansættelse at vide, hvilken dato din ansættelse stopper. I det tilfælde skal du løbende orienteres og så hurtigt som muligt have at vide, hvornår din ansættelse stopper.

Din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds kan tjekke, om baggrunden for en tidsbegrænset ansættelse er i orden.

Du kan blive forlænget eller fastansat i løbet af din tidsbegrænsede ansættelse. Hvis du bliver forlænget flere gange, anbefaler Danmarks Lærerforening, at du snakker med din lokale kreds om dine ansættelsesvilkår. 

 

Flere jobtilbud

Hvis du har søgt flere stillinger, kan du komme i en situation, hvor du allerede har takket ja til en stilling, men bliver tilbudt en stilling, du hellere vil have. I den situation skal du hurtigst muligt give det første sted besked om, at du ikke er interesseret i jobbet alligevel.

Er du allerede begyndt i stillingen, når du bliver tilbudt det andet job, kan du i de første 3 måneders prøvetid sige din stilling op fra dag til dag.

 

Giv kredsen besked

Din nye arbejdsplads sørger for at orientere den lokale kreds om, at du er ansat.

Hvis der er ændringer i dine ansættelsesvilkår, eller du skifter skole, skal du selv sørge for at give kredsen besked.

 

Børneattest

Hvis du skal arbejde med børn og unge under 15 år, skal din arbejdsgiver indhente en børneattest på dig, inden du bliver ansat. Du skal give samtykke til, at arbejdsgiveren må indhente en børneattest på dig.