Jobsøgning og ansættelse Ansættelse

Ansættelse i det private

Som privatansat er du typisk ansat efter en individuel aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Ansættelseskontrakt

Hvis du ansættes i det private, skal du i stedet for et ansættelsesbrev have en ansættelseskontrakt, som beskriver din løn og dine arbejdsvilkår.

Som privatansat er du typisk ansat efter en individuel aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på vilkårene omkring blandt andet pension, barsel og ferie, som alle er beskrevet i din ansættelseskontrakt.

Din arbejdsgiver skal som minimum overholde den danske lovgivning om ferie, barsel og sygdom (se §5).

 

Hjælp fra Danmarks Lærerforening

Den lokale kreds kan hjælpe dig med at få styr på dine vilkår i forbindelse med ansættelse i det private. 

  • Kredsen kan forhandle din løn- og ansættelsesvilkår med arbejdsgiver
  • Kredsen kan gennemse arbejdsgivers forslag til ansættelseskontrakt
  • Kredsen kan i nogle tilfælde fortælle dig om lønniveauet på den pågældende arbejdsplads
  • Kredsen kan rådgive dig om løn- og ansættelsesvilkår.

Udkast til ansættelseskontrakt

Danmarks Lærerforening har lavet et udkast til en ansættelseskontrakt, som din arbejdsgiver kan udfylde. Du kan også bruge den som tjekliste.