Jobsøgning og ansættelse Ansættelse

Timelønnet eller månedslønnet?

Det er længden af din ansættelse og antallet af arbejdstimer, der afgør, om du skal ansættes som månedslønnet eller timelønnet.

Hvornår skal jeg ansættes som timelønnet?

Hvis du ansættes i en kortere periode end en måned (f.eks. i et dag til dag-vikariater), eller du ansættes med færre end 5,33 timer (folkeskolen) eller 8 arbejdstimer (specialundervisning) om ugen, bliver du ansat på timeløn.

Løn
Du skal have løn for alle de timer, du arbejder på skolen eller institutionen. Du skal som minimum aflønnes for to arbejdstimer for hver dag, du er på arbejde, også selvom du kun har en arbejdstime.

Du kan læse om din løn som timelønnet her, hvis du er ansat i en kommune eller en region.

 

Hvornår skal jeg ansættes som månedslønnet?

Hvis du ansættes i en længere periode end en måned, og du har mere end 5,33 timer (folkeskolen) eller 8 arbejdstimer (specialundervisning), skal du ansættes som månedslønnet.

Fra timelønnet til månedslønnet
Hvis du som timelønnet har været ansat uden afbrydelse i mere end en måned og har haft flere end 5,33 eller 8 timer ugentligt, skal du ansættes som månedslønnet.

Kontakt din lokale kreds, hvis du er i tvivl.

 

Hvornår kan jeg selv vælge?

Hvis du ansættes længere end en måned, og du skal have et fast skema med gennemsnitligt færre end 5,33 timer (folkeskolen) eller 8 timer (specialundervisning for voksne) per uge, kan du selv vælge, om du vil ansættes på månedsløn eller timeløn. Kontakt din lokale kreds og Lærernes a-kasse for rådgivning.