Løn

Ansat i det private

Som privatansat er du typisk ansat efter en individuel aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Kun ansatte ved vikarbureauer har en centralt aftalt løn.

 

Individuelle lønvilkår

Der er ikke aftalt nogen fast løn for de af Danmarks Lærerforenings medlemmer, der arbejder på det private arbejdsmarked, medmindre du er ansat ved et vikarbureau.

Typisk vil der blive lavet en skræddersyet aftale mellem din arbejdsgiver og dig om din løn og andre ansættelsesvilkår. Det er vigtigt, du især er opmærksom på, hvilke aftaler der er omkring pension, 6. ferieuge og barsel. Din lokale kreds kan hjælpe og rådgive dig.

 

Kend dine løn- og ansættelsesvilkår

Der kan være stor forskel på lønniveauet og ansættelsesvilkårene på det private arbejdsmarked. Derfor anbefaler Danmarks Lærerforening, at du kender både lønnen og de øvrige ansættelsesvilkår, inden du siger ja til jobbet og eventuelt opsiger dit nuværende job.