Løn Ansat i det private

Ansat ved vikarbureau

Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som vikar i folkeskolen ansat ved et vikarbureau.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2023 og dermed gældende.


Hvis du er ansat ved et vikarbureauet, er vikarbureauet din arbejdsgiver og udbetaler din løn, men det er den folkeskole, du er vikar på, der har ansvaret for dig under arbejdet. Du er altså omfattet af bl.a. Folkeskoleloven og skolens arbejdsskadesforsikring. Det er skolelederen, der leder og fordeler dit arbejde på skolen.

Hvor lang tid kan jeg være i et vikariat?
Du kan være tilkaldevikar eller være i et fast vikariat. Du kan dog højst være i et fast vikariat i 3 måneder. Hvis du vikarierer for en, der enten er sygemeldt eller på barsel, kan du være ansat i max. 6 måneder.

 

Som vikar er du timelønnet. Lønnen beregnes pr. time à 60 minutter. 

Timeløn for uddannede lærere: 

Under 8 års anciennitet

344,61 kr.   

8 års anciennitet eller mere

377,57 kr.   

 

Timeløn for børnehaveklasseledere:

Under 8 års anciennitet

326,63 kr.   

8 års anciennitet eller mere

359,59 kr.   

 

Timeløn for ikke-uddannede:

Ikke-Uddannede

277,19 kr. 

  

Tillæg

Tillæg for specialundervisning
Du får et tillæg på 48,59 kr. per undervisningstime, hvis du har specialundervisning.

Tillæg for tale-høreundervisning
Du får et tillæg på 38,72 kr. per undervisningstime, hvis du har tale-høreundervisning.   

Arbejdstidsbestemte tillæg
Du får tillæg for arbejde mellem kl. 17 og kl. 6, på søn- og helligdage og på lejrskoler eller lignende arrangementer med overnatning. Du kan se tillæggene her.

 

Overarbejde

Hvis du arbejder mere end 37 timer ugentligt, skal du have dit overarbejde udbetalt med din timeløn plus 50 pct.