Løn Ansat i det private

Ansat ved vikarbureau

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som vikar i folkeskolen ansat ved et vikarbureau.

 

Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2018 og dermed gældende.


Hvis du er ansat ved et vikarbureauet, er vikarbureauet din arbejdsgiver og udbetaler din løn, men det er den folkeskole, du er vikar på, der har ansvaret for dig under arbejdet. Du er altså omfattet af bl.a. Folkeskoleloven og skolens arbejdsskadesforsikring. Det er skolelederen, der leder og fordeler dit arbejde på skolen.

Hvor lang tid kan jeg være i et vikariat?
Du kan være tilkaldevikar eller være i et fast vikariat. Du kan dog højst være i et fast vikariat i 3 måneder. Hvis du vikarierer for en, der enten er sygemeldt eller på barsel, kan du være ansat i max. 6 måneder.

 

Løn

Som vikar er du timelønnet. Lønnen beregnes pr. time à 60 minutter. 

Timeløn for uddannede lærere: 

Under 8 års anciennitet

313,19 kr.   

8 års anciennitet eller mere

343,14 kr.   

 

Timeløn for børnehaveklasseledere:

Under 8 års anciennitet

296,85 kr.   

8 års anciennitet eller mere

326,80 kr.   

 

Timeløn for ikke-uddannede: 

Ikke-uddannede

251,91 kr.    

 

Tillæg

Tillæg for specialundervisning
Du får et tillæg på 44,16 kr. per undervisningstime, hvis du har specialundervisning.

Tillæg for tale-høreundervisning
Du får et tillæg på 35,19 kr. per undervisningstime, hvis du har tale-høreundervisning.   

Arbejdstidsbestemte tillæg
Du får tillæg for arbejde mellem kl. 17 og kl. 6, på søn- og helligdage og på lejrskoler eller lignende arrangementer med overnatning. Du kan se tillæggene her.

 

Overarbejde

Hvis du arbejder mere end 37 timer ugentligt, skal du have dit overarbejde udbetalt med din timeløn plus 50 pct.


Til top

Tilbage til "Ansat i det private"