Løn Ansat i det private

Ernæring og sundhed

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed ansat i det private skal din løn aftales med din arbejdsgiver.


Her på siden kan du læse om: 

Lønforhandling

Der er ikke nogen fast løn for professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Din løn skal derfor individuelt aftales med din arbejdsgiver, efter hvilke arbejdsopgaver og kvalifikationer du har.  Du er velkommen til at kontakte din lokale kreds for råd og vejledning.

Hvad er lønniveauet?
Som et pejlemærke er gennemsnitslønnen for professionsbachelorer i ernæring og sundhed ansat i en kommune per 1. august 2015 30.490 kr. om måneden (eksklusiv genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Med pension er den månedlige løn 36.691 kr. om måneden.

 

Til top

Tilbage til "Ansat i det private"