Løn Ansat i det private

Ernæring og sundhed

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed ansat i det private skal din løn aftales med din arbejdsgiver.

 

Lønforhandling

Der er ikke nogen fast løn for professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Din løn skal derfor individuelt aftales med din arbejdsgiver, efter hvilke arbejdsopgaver og kvalifikationer du har.  Du er velkommen til at kontakte din lokale kreds for råd og vejledning.

Hvad er lønniveauet?
Som et pejlemærke er gennemsnitslønnen for professionsbachelorer i ernæring og sundhed ansat i en kommune per 1. april 2021 35.395 kr. om måneden (eksklusiv genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Med pension er den månedlige løn 41.726 kr. om måneden.