Overenskomster Find overenskomster og aftaler

Kommunale overenskomster og aftaler

De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

Gældende overenskomster 

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.01 O.18 17/2019) (pdf) 

Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.02 O.18 10/2019) (pdf) 

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde (52.01 O. 18 10/2019) (pdf)
 

For ledere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet (50.81 O.18 10/2019) (pdf)

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations område (50.82 O.15 41/2015) (pdf)  

 

Arbejdstid for ansatte i kommunen

Lærernes arbejdstid reguleres fortsat grundlæggende af ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne – underbilag 2.1 til lov 409”, som vedtaget af Folketinget med lovindgrebet ved overenskomstfornyelsen i 2013.

På baggrund af bl.a. OK18 har KL udarbejdet ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne (50.32)”. Heri har KL foretaget en teknisk sammenskrivning af de gældende arbejdstidsregler efter OK18.

De centrale parters retningsgivende anbefalinger fra OK15 er fortsat gældende og er optrykt som bilag til overenskomsten – ”Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid”.

Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid

Dette bilag indgik som element i aftale om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april 2015, jf. forhandlingsprotokol af 15. februar 2015.

Lokale arbejdstidsaftaler

Vær opmærksom på, om din kommune og kreds har indgået en lokalaftale om arbejdstid. I lokale aftaler kan der være supplerende regler eller regler, der erstatter dele af arbejdstidsreglerne.

Spørg din lokale kreds, om der er indgået lokalaftale om arbejdstidsreglerne i den kommune, du arbejder i.

Find din lokale kreds


 

Løn

Kommunal løntabel pr. 1. oktober 2020 (pdf) 

Ulempegodtgørelse (pdf) 

Timeløn for timelønnede lærere (pdf)

Særlige tillæg i folkeskolen (pdf) 

FAQ om personlig ordning for specialundervisningstillæg samt andre lønændringer på lærerområdet (pdf) 

Mere om underviser- og undervisningstillæg (pdf) 

Pr. 1. august 2015 er overenskomstens § 5, stk. 2 om undervisningstillæg ændret. KL og LC har i fællesskab udarbejdet denne FAQ, der besvarer en række af de hyppigst stillede spørgsmål om undervisningstillæg: Mere om løn for lærere i folkeskolen


Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. (09.03 O.13 47/2013) (pdf) 

 

Se bl.a. historiske løn-og pensionssatser

Forhandlingsfællesskabets hjemmeside - se aktuelle tabeller over bl.a. kommunale og regionale lønninger, pensionsgivende lønninger samt tillæg. Løntabellerne er opbygget efter udmøntningstidspunkt i overenskomstperioden og arbejdsgiverområde. Desuden finder du her bl.a. løntabeller m.m. fra 1999 og frem 

 

Andre aftaler

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. (pdf) 

Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl (pdf)

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen(50.22 O.15 8/2016) (pdf)