Overenskomster Find overenskomster og aftaler

Kommunale overenskomster og aftaler

De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

Gældende overenskomster 

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.01 O.21) (pdf) 

Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.02 O.21) (pdf) 

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde (52.01 O.21) (pdf)
 

For ledere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet (50.81 O.21) (pdf)

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations område (50.82 O.15 41/2015) (pdf)  

 

Arbejdstid for ansatte i kommunen

KL og LC har indgået ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen træder i kraft 1. august 2021, dog således at visse bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar 2021 med henblik på, at alle dele af den nye aftale kan virke senest fra skoleåret 2021/2022 

Læs mere om den nye aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne (A20)

Lokale arbejdstidsaftaler

Vær opmærksom på, om din kommune og kreds har indgået en lokalaftale om arbejdstid. I lokale aftaler kan der være supplerende regler eller regler, der erstatter dele af arbejdstidsreglerne.

Spørg din lokale kreds, om der er indgået lokalaftale om arbejdstidsreglerne i den kommune, du arbejder i.

Find din lokale kreds


 

Løn

Kommunal løntabel pr. 1. april 2021

Ulempegodtgørelse (pdf) 

Timeløn for timelønnede lærere (pdf)

Særlige tillæg i folkeskolen (pdf) 

FAQ om personlig ordning for specialundervisningstillæg samt andre lønændringer på lærerområdet (pdf)  

Pr. 1. august 2015 er overenskomstens § 5, stk. 2 om undervisningstillæg ændret. KL og LC har i fællesskab udarbejdet denne FAQ, der besvarer en række af de hyppigst stillede spørgsmål om undervisningstillæg: 

FAQ om underviser- og undervisningstillæg (pdf)

Mere om løn for lærere i folkeskolen


Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. (09.03 O.13 47/2013) (pdf) 

 

Se bl.a. historiske løn-og pensionssatser

Forhandlingsfællesskabets hjemmeside - se aktuelle tabeller over bl.a. kommunale og regionale lønninger, pensionsgivende lønninger samt tillæg. Løntabellerne er opbygget efter udmøntningstidspunkt i overenskomstperioden og arbejdsgiverområde. Desuden finder du her bl.a. løntabeller m.m. fra 1999 og frem 

 

Andre aftaler

Aftale om fravær af familiemæssige årsager samt Barselsvejledning: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. (pdf) 

Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl (pdf)

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen(50.22 O.15 8/2016) (pdf)