Transport i forbindelse med arrangementer i Danmarks Lærerforening

Har du deltaget i et af Danmarks Lærerforenings arrangementer, hvor der tilbydes refusion for transport, dækker foreningen dine transportudgifter efter gældende regler. Hovedreglen er, at du skal benytte offentlige transport.

Brug offentlig transport

Hovedreglen er, at du skal benytte offentlige transportmidler for at få transportudgiften dækket i forbindelse med et arrangement i Danmarks Lærerforening.

Køb af billet

Du skal selv lægge ud for din billet. Efter arrangementet får du mulighed for at søge refusion for dine udgifter. Husk at gemme dine bilag. Hvis bilag ikke vedlægges ansøgning om transportrefusion, vil beløbet blive oplyst til Skat som B-indkomst.

Er du pensionist eller berettiget til 65-billet, skal du oplyse billetprisen for denne billetkategori.

Hvis du melder afbud til arrangementet, skal du huske at annullere din billet, da Danmarks Lærerforening ikke betaler transportrefusion, hvis du ikke har deltaget i arrangementet.


Refusion

Du vil efter arrangementet modtage en mail med et link til ansøgning af refusion. Du kan også finde linket efter arrangementet på Min Side under Mine arrangementer - Se Mine tidligere arrangementer.

Foreningen udbetaler transportgodtgørelser til din NemKonto.


Fælles transport

Der vil ved nogle arrangementer blive arrangeret fællestransport mellem kursusstedet og stationen. Dette vil fremgå af de praktiske oplysninger, hvori du også kan finde et direkte link til tilmelding.

 

Hvis du kører i egen bil

Hvis du kører i egen bil til kursusstedet, kan du søge om godtgørelse for det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster. Du kan finde prisen på Rejseplanen.dk - klik her.

Du ansøger om refusion via det link, du modtager efter kursets afslutning.


Undtagelser

Hvis én af følgende betingelser er opfyldt, kan du i stedet få udbetalt kilometergodtgørelse efter statens sats for almindelig godkendt kørsel + evt. broafgift.

  • Hvis du kører sammen med mindst et andet medlem i din bil, kan du få kilometergodtgørelse. Kun én person i bilen får dækket udgifterne til transport.
  • Hvis du kører alene i din bil, kan du få kilometergodtgørelse, hvis du har mindre end 30 km hver vej til og fra kursusstedet.
  • Hvis du ikke har mulighed for at tage offentlig transport til en nærliggende togstation, kan du få kilometergodtgørelse til denne strækning.

Fravigelser fra ovenstående kan kun ske efter forudgående konkret aftale med arrangements kursuskoordinator.