Medlemsfordele Blade, bøger & magasiner

Fagbladet Folkeskolen

Folkeskolen er Danmarks Lærerforenings medlemsblad med tilhørende netmedie. På nettet får du dagligt nyheder, baggrund og debat om folkeskolen samt medlemmernes arbejde og arbejdsvilkår.

Som trykt blad udkommer Folkeskolen 20 gange om året som trykt blad.  Fra 2024 dog kun 12 gange. Du kan dagligt finde nyheder på folkeskolen.dk, ligesom du kan abonnere på at få nyheder tilsendt inden for emner, som du selv vælger.

Blad og netmedier

 • bringer nyheder, baggrund og analyser om lærerprofessionen, arbejdets indhold
 • om løn - og arbejdsvilkår, uddannelses- og samfundspolitik, forskningsresultater og udviklingsarbejder                           
 • bidrager til belysning og diskussion af medlemmernes pædagogiske og økonomiske forhold
 • bringer anmeldelser af undervisningsmidler og faglitteratur
 • informerer om DLF's politik
 • bidrager til faglig og fagpolitisk debat
 • bringer jobannoncer

Gennem en åben redaktionel linje forsøger redaktionen

 • at bidrage til udviklingen af lærerprofessionen
 • at gøre medierne alsidige og debatskabende og bidrage til foreningens demokratiske proces
 • at informere bredt om konsekvenserne af skole-, uddannelses- og samfundspolitiske tiltag og udviklingstendenser, så også offentligheden får mulighed for at forholde sig til medlemmernes arbejdsvilkår og professionens muligheder for at udføre kvalitativt arbejde
 • at skabe overblik, sammenhæng og perspektiv

Redaktion

Medlemsbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk redigeres efter journalistiske kriterier. Det er chefredaktøren, der har ansvaret for indholdet, og lederne udtrykker ikke nødvendigvis foreningens politik. Blade og netmedier er tilmeldt Pressenævnet, som behandler spørgsmål om overtrædelse af god presseetik. Bladene kontrolleres af Fagpressens Oplagskontrol og Index Danmark/Gallups løbende læsertalsmålinger. 

Abonnement

Hvis du ikke er medlem af Danmarks Lærerforening, kan du tegne et års abonnement på bladet. Det koster 1.100 kr. pr. år. Ønsker du at tegne abonnement, så send en mail til medlemsservice@dlf.org

Hvis bladet ikke modtages

Hvis du ikke modtager bladet, har du mulighed for at klage.
Klag over bladlevering på Folkeskolen.dk