Medlemsfordele Forsikringer og gruppeliv

Frivillig Gruppelivsforsikring

Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Danmarks Lærerforening tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning.

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse i en kommune eller region.

Hvis der sker dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde den samme levestandard.

Læs mere om gruppelivsforsikring via din ansættelse

Billig pris

Den årlige præmie for 2023 er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år. Præmien for forsikrede med begrænset dækning i forbindelse med lån 312 kr.
 

Dækning

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom.

Se forsikringsoversigten - Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsordning (aftale 74020)

De nye ændrede dækningssummer fra 1. januar 2023 

Alder Dækningssum

Op til 50 år

fra 50 år til 55 år

fra 56 år til 59 år

fra 60 år til 70 år

1.000.000 kr.

600.000 kr.

400.000 kr.

151.000 kr.

   (Gruppelivsforsikrede med begrænset dækning) 

Alder Dækningssum

Op til 60 år 

fra 60 år til 70 år

200.000 kr.

151.000 kr.

Forsikringen opkræves årligt med betaling første hverdag i januar.

Forsikringen dækker indtil udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år.

Alle medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds er automatisk dækket af en forsikring med en dækning på 50.000 kr.

Har man som lærerstuderende også tegnet den frivillige gruppelivsforsikring, så er man dækket for 50.000 kr. plus den alderssvarende dækningssum.

 

Kritisk sygdom i særlige tilfælde

Forsikringen dækker i visse tilfælde også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-Staten. Læs mere her
 

Medlemslån

Denne gruppelivsforsikring er en betingelse for at kunne få bevinget et medlemslån.
Læs mere om medlemslån
 

Tilmelding 

Ønsker du at blive tilmeldt gruppelivsforsikringen, kan du ansøge via Min Side, hvorefter Forenede Gruppeliv skal godkende dine helbredsoplysninger.
Gå til Min Side
 
Hvis du ikke godkendes, oprettes der en forsikring med begrænset dækning i forbindelse med optagelse af lån.


Nyttig viden