Medlemsfordele Forsikringer og gruppeliv

Frivillig Gruppelivsforsikring

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning. Det er også muligt at tilmelde en ægtefælle eller samlever, så i kan dække hinanden ind.

Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsordning er en af landets absolut billigste. Opnå dækning for en mio. kr. hvis du fx er under 50 år.

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse i en kommune, region eller i staten.

Hvis der sker dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde den samme levestandard.

Læs mere om gruppelivsforsikring via din ansættelse

Billig pris

Den årlige præmie for 2024 er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år. Præmien for forsikrede med begrænset dækning i forbindelse med lån er 312 kr.
 

Dækning

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom.

Se forsikringsoversigten - Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsordning (aftale 74020)

Dækningssummer fra 1. januar 2024 

Alder Dækningssum

Op til 50 år

fra 50 år til 55 år

fra 56 år til 59 år

fra 60 år til 70 år

1.000.000 kr.

600.000 kr.

400.000 kr.

151.000 kr.

   (Gruppelivsforsikrede med begrænset dækning) 

Alder Dækningssum

Op til 60 år 

fra 60 år til 70 år

200.000 kr.

151.000 kr.

Forsikringen opkræves årligt med betaling primo i januar.

Forsikringen dækker indtil udgangen af det kalenderår, hvor i du fylder 70 år.

Alle medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds er automatisk dækket af en forsikring med en dækning på 50.000 kr.

Har man som lærerstuderende også tegnet den frivillige gruppelivsforsikring, så er man dækket for 50.000 kr. plus den alderssvarende dækningssum.

 

Kritisk sygdom i særlige tilfælde

Forsikringen dækker i visse tilfælde også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-Staten. Læs mere her
 

Medlemslån

Det er en betingelse, at du har en frivillig gruppelivsforsikring, for at kunne få bevilget et medlemslån. Er du ikke omfattet i forvejen, så oprettes en frivillig gruppelivsforsikring med begrænset dækning.
Læs mere om medlemslån
 

Tilmelding 

Ønsker du at blive tilmeldt gruppelivsforsikringen, kan du ansøge via Min Side, hvorefter Forenede Gruppeliv skal godkende dine helbredsoplysninger. Gå til Min Side
 

Præmieopkrævning

Forenede Gruppeliv (FG) står fra 1. januar 2024 for præmieopkrævning på vegne af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsordning (aftale 74020). Evt. tilmelding til Betalingsservice kan ske, når du har modtaget en præmieopkrævning fra Forenede Gruppeliv. Har du spørgsmål til tilmelding til Betalingsservice så kontakt Forenede Gruppeliv på telefon 3916 7800 (oplys venligst, at det drejer sig om aftale 74020). 

Nyttig viden