Medlemsfordele Forsikringer og gruppeliv

Frivillig Gruppelivsforsikring

Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Danmarks Lærerforening tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning.

 

Her på siden kan du læse om:

 

Hvad er Frivillig gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse. Hvis der sker dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde den samme levestandard.

Læs mere om gruppeliv i forbindelse med din ansættelse i kommuner og regioner.

Billig pris

Den årlige præmie for 2019 er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år. Præmie begrænset dækning i forbindelse med lån 243 kr.

 

Dækning

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.
Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte.
Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom, du kan se den aktuelle dækning her

Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år.

Alle medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds er automatisk dækket af en forsikring med en dækning på 50.000 kr udover den anførte dækning.

 

Kritisk sygdom i særlige tilfælde

Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-Staten.

 

Medlemslån 

Denne gruppelivsforsikring er en betingelse for optagelse af medlemslån

 

Tilmelding 

Ønsker du at blive tilmeldt gruppelivsforsikringen, kan du ansøge via Min Side, hvorefter Forenede Gruppeliv skal godkende dine helbredsoplysninger.
 
Hvis du ikke godkendes, oprettes der en forsikring med begrænset dækning i forbindelse med optagelse af lån.

 

Til top