Medlemsfordele Lånemuligheder

Medlemslån

Hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening, kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr.

Beregn og ansøg, ny lavere rente

Her kan du beregne lånet, se den aktuelle rente og ansøge om et lån.

Læs om de øvrige vilkår der er gældende for lånet.

Forhøjelse af bestående lån

Ønsker du dit nuværende lån forhøjet, skal du ansøge om et lån på den nuværende restgæld + det beløb du ønsker at låne.

Hvis lånet bevilges, vil der blive oprettet et nyt lån på det samlede beløb.

Indsendelse af legitimation

Låntagere og eventuel ægtefælle eller samlever skal medsende kopi af pas eller kørekort ved optagelse af lån. 

Formål

Vi spørger ikke om formålet, så du kan bruge dit lån, som du vil. Måske vil du have en ny bil eller du kan med fordel slå din gæld sammen og få en mindre månedlig ydelse.

Lånebetingelser

For at kunne låne, skal du have været ansat i en fast stilling i to år eller være pensioneret fra en fast stilling.

Kreditvurdering

Lån & Spar Bank, foretager inden långivning på vegne af Medlemslån en kreditvurdering, efter de samme retningslinier der er gældende for bankens egne kunder.

Frivillig gruppeliv er en betingelse

Det er også en betingelse, at du har tegnet en gruppelivsforsikring i Danmarks Lærerforenings Frivillige Gruppelivsforsikring, det er ikke den forsikring der fremgår af lønsedlen.

Hvis du ikke har forsikringen, kan du oprette den via Min Side, hvor du vælger menu punktet : Selvbetjening

Restgælden på dit lån bliver indfriet ved udbetaling af den Frivillige Gruppelivsforsikring, og resten af dækningen bliver udbetalt til arvingerne.

Dødsfalds dækningen på gruppelivsforsikringen vil i langt de fleste tilfælde være højere end restgælden på lånet og det overskydende beløb vil blive udbetalt til de efterladte.

Hvis du dør

Forsikringen er en ekstra sikkerhed for dig og din familie, hvis du dør. I tilfælde af dødsfald bliver der udbetalt et beløb til din familie fra både den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse med din ansættelse, og fra den Frivillige Gruppelivsforsikring.