Legat for ernærings- og husholdningsøkonomer m.fl.

Ingefred Juul Andersens legat til ernærings- og husholdningsøkonomer og PB i ernæring og sundhed.

Ingefred Juul Andersens legat yder bl.a. støtte til efter- og videreuddannelse, studierejser, trykning af publikationer, udviklings- og forskningsprojekter eller konferencer.

Kun ansøgere, der er medlem af Danmarks Lærerforening (tidligere Formidlerne) og Kost og Ernæringsforbundet, kan komme i betragtning.

Studerende kan ikke søge ifølge legatets fundats.

Nærmere oplysninger fås hos legatets sekretær, John Christensen, tlf. 3369 6227.

Sådan søger du

Hent ansøgningsskema til legatet 

Ansøgningsskemaet skal sendes til jc@dlf.org.

Ansøgningsfrist er hvert år den 1. november.