Medlemsfordele

Understøttelseskassen

Understøttelseskassen kan give dig en økonomisk håndsrækning, hvis du befinder dig i en ekstraordinært vanskelig økonomisk situation.

Sådan ansøger du om hjælp

Udfyld Danmarks Lærerforening Understøttelseskasses ansøgningsskema.
Hent ansøgningsskema til økonomisk støtte (word)

Send det udfyldte skema i et brev til:

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
Mrk.: "Understøttelseskassen"

Vedlæg dokumentation til din ansøgning 

Du skal vedlægge den nyeste årsopgørelse om skat for hele husstanden, altså både din og din ægtefælle/samlevers årsopgørelse.

Du kan downloade opgørelsen via tast-selv på skat.dk.  

Du skal også vedlægge anden dokumentation, som understøtter det, du skriver i din ansøgning. 

Hvornår får du svar?

Normalt vil du få skriftligt svar, positivt eller negativt, fra os i løbet af 5 uger.

I juli bliver der oga. sommerferie ikke behandlet ansøgninger, så i den perode vil behandlingstiden være lidt længere.

Hvis din ansøgning godkendes

Hvis din ansøgning om økonomisk hjælp godkendes, indsættes det bevilgede beløb på din NemKonto. 

Der kan kun gives støtte, hvis ansøgeren kan vurderes værdigt trængende ud fra ansøgningens indhold og den vedlagte dokumentation.

Indberetning til SKAT

Vi indberetter økonomiske ydelser til SKAT som B-indtægt for ansøgeren eller, i visse tilfælde, for ansøgerens børn.