Organisationen

Her kan du læse om foreningens struktur, økonomi, statistik om vores godt 90.000 medlemmer, sekretariatets opbygning, regler for god sagsbehandling og vilkår for hovedstyrelsen.
Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104
Kongres

Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

Kongres oktober 2019 Kongres oktober 2019

Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres i...

Formandskab og FU

Formand og forretningsudvalg (FU) træffer de vigtigste beslutninger om foreningens politiske linje, arbejde og økonomi.

Hovedstyrelse

Hovedstyrelsen er foreningens politiske ledelse og har 23 medlemmer. De vælges for en periode på fire år. Læs mere her.

Udvalg

Hovedstyrelsen har nedsat en række faste udvalg, der hver især tager sig af specielle opgaver.

Kredse

Danmarks Lærerforening er delt op i 75 kredse, og din lokale kreds er din hotline til foreningen.

Faglig klub

På din arbejdsplads kan du få indflydelse på dine arbejdsforhold og på DLF's politik.

Tillidsrepræsentanter

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gå til din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for hjælp.

Sekretariatet

Afdelingerne i sekretariatet beskæftiger sig med forskellige sagsområder. Læs om afdelingerne her.