Kredse

Danmarks Lærerforening er delt op i 75 lokale kredse, der hver dækker en eller flere kommuner.

Udover ovennævnte kredse, består Danmarks Lærerforening af 
IMAK, Dansk Lærerforening i Sydslesvig, Lærerstuderendes Landskreds,
Landskredsen og Skolelederforeningen.

Din lokale kreds er din hotline til foreningen. Du kan altid henvende dig der med spørgsmål, problemer eller forslag til politik, da den lokale kreds lokalt varetager  interesserne for de medlemmer, der er ansat i kredsens område.

Får du brug for hjælp eller rådgivning fra Danmarks Lærerforening, skal du altid først henvende dig i den lokale kreds eller til din tillidsrepræsentant.

Få indflydelse

I din lokale kreds, kan du også få indflydelse på foreningens politik hvis du møder op på den årlige generalforsamling, hvor politikken diskuteres og der vælges kredsstyrelse og repræsentanter til foreningens kongres.

Kredsene samarbejder

De lokale kredse i Danmarks Lærerforening samarbejder om en række fælles opgaver inden for geografisk afgrænsede områder, som hedder de "forpligtende kredssamarbejder"

Formålet med "de forpligtende kredssamarbejder" er at fastholde foreningens mål om at være en fælles fagforening. Samarbejdet er derfor etableret omkring en række centrale politiske opgaver. Ud over et overordnet fagpolitisk samarbejde skal kredsene samarbejde om arbejdsmiljø, pædagogisk udvikling, kursusvirksomhed og pensionistarbejdet.