Organisationen

Sekretariatet

Afdelingerne i sekretariatet beskæftiger sig med forskellige sagsområder.

Ledelsessekretariatet

HR er en stabsfunktion, der varetager tværgående opgaver og koordinering inden for tre områder:

  • Personaleadministration og løn
  • Intern ledelseskommunikation
  • Indsatser i forhold til organisations- og ledelsesudvikling.

Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøorganisationen er forankret i HR.

Digitalisering og IT

Enheden har ansvaret for udvikling af digitale løsninger til kredse og sekretariat samt for IT-sikkerhed, infrastruktur og support af foreningens IT-løsninger. Hertil er enheden ansvarlig for dataanalyse til optimering af digitale medlemsløsninger og brugerrejser.

Kommunikation og Analyse

Afdelingen udarbejder analyser blandt medlemmerne og på folkeskoleområdet og tager sig af alle spørgsmål af samfundsøkonomisk karakter.

Afdelingen er ansvarlig for pressekontakt, hjemmesiden, nyhedsbreve, sociale medier, kampagner, ekstern kommunikation og kommunikation til medlemmer og tillidsvalgte.

Organisation

Afdelingen arbejder med alle organisatoriske forhold i foreningen, dvs. vedtægter, valg til hovedstyrelsen og andre tillidsposter, kongres, TR-, organisations- og lederuddannelse, kredsudvikling samt etablering af konfliktberedskab i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Desuden er afdelingen tovholder på en række af de store interne projekter i foreningen, bl.a. "Involverende fagforening!, "Professionel kapital" og "Er vi gearet til fremtiden". Sekretariatsfunktionen i Lærerstuderendes Landskreds er også forankret i denne afdeling. 

Afdelingen er ansvarlig for arbejdet med medlemmernes arbejdsmiljø, herunder realiseringen af foreningens arbejdsmiljøstrategi og rådgivningen i forhold til medlemmernes psykiske arbejdsmiljø.

Endvidere har afdelingen ansvar for arbejdsskadeområdet, sociale sager og for afskedsområdet herunder de spørgsmål, der knytter sig til medlemmernes ytringsfrihed og vilkår i med forbindelse tjenstlige sager.

Økonomi og Administration

  • Medlemsservice
  • Finans 
  • Teknisk service

Afdelingen varetager administrationen og foreningens økonomi. Medlemsservice administrerer opgaver som kontingent, medlemsregistrering, medlemslån samt foreningens frivillige gruppelivsordning, Understøttelseskassen og udlejning af ferieboliger. 

Inden for økonomi og finans har afdelingen ansvar for budgettering af foreningens økonomi, investeringer samt debitor- og kreditorstyning.

Derudover varetager afdelingen den tekniske service af foreningens ejendomme samt tryk- og distributionsopgaver, kantine og reception.

Forhandling

Afdelingen tager sig af de faglige spørgsmål, der hører sammen med lærernes løn- og ansættelsesforhold. Afdelingen tager sig også af de almene beskæftigelsesforhold.  

Uddannelsespolitik

Her arbejder man med udviklingen af folkeskolen, læreruddannelsen, videreuddannelse og ligestillingsspørgsmål. Afdelingen varetager også opgaverne i forbindelse med det internationale samarbejde.  

Fagbladet Folkeskolen ApS

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen ApS, som ejes af Stibo Complete og Danmarks Lærerforening.

Den redaktionelle linje er uafhængig af foreningsmæssige, økonomiske og politiske interesser.

Organisation