Organisationen

Sekretariatet

Afdelingerne i sekretariatet beskæftiger sig med forskellige sagsområder. Læs om afdelingerne nedenfor:

 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion, der varetager tværgående opgaver og koordinering inden for områderne: Sekretariatsbetjening af formandskab og sekretariatschef, politisk betjening, HR-personaleadministration, intern ledelseskommunikation samt strategiske indsatser i forhold til organisations- og ledelsesudvikling.

 

IT og Digitalisering

Enheden har ansvar for drift, udvikling og digitalisering af IT og servicerer sekretariatet og foreningens kredse.

 

Kommunikations- og analyseafdelingen

Afdelingen udarbejder analyser blandt medlemmerne og på folkeskoleområdet. Afdelingen tager sig af alle spørgsmål af samfundsøkonomisk karakter. Afdelingen understøtter formandskabet i det løbende public affairs-arbejde. Afdelingen er ansvarlig for pressekontakt, hjemmesiden, sociale medier, kampagner, ekstern kommunikation samt kommunikation til medlemmer og tillidsvalgte.

 

Organisation

-  Rådgivning om arbejdsmiljø, sygefravær og arbejdsskader

-  Uddannelse og valg af tillidsvalgte

-  Vedtægter og organisationsudvikling

-  Rådgivning om og forhandlinger i forbindelse med tjenstlige sager

Afdelingen arbejder med en række temaer. Herunder foreningens struktur og organisatoriske udvikling og samarbejde med andre organisationer samt den praktiske afvikling af kongressen

Desuden beskæftiger vi os her med sager om og generel udvikling af medindflydelsessystemerne, bl.a. regler og vilkår for tillidsvalgte.

Det er også i denne afdeling, man kan søge rådgivning om og få behandlet konkrete sager om arbejdsskader, arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk), sygefravær, tjenstlige sager og arbejdsskader.

Endelig har afdelingen ansvaret for foreningens uddannelsestilbud til tillidsvalgte og for planlægningen af konferencer og møder. 

 

Økonomi og administration

-  Medlemsservice

-  Finans og løn

-  Teknisk service

Afdelingen varetager administrationen og foreningens økonomi. Medlemsservice administrerer opgaver som kontingent, medlemsregistrering, medlemslån samt foreningens frivillige gruppelivsordning, Understøttelseskassen og udlejning af ferieboliger. 

Inden for økonomi og finans har afdelingen ansvar for budgettering af foreningens økonomi, investeringer, debitor- og kreditorstyning samt lønfunktionen.

Derudover varetager afdelingen den tekniske service af foreningens ejendomme samt tryk- og distributionsopgaver, kantine og reception.

 

Forhandling

Afdelingen tager sig af de faglige spørgsmål, der hører sammen med lærernes løn- og ansættelsesforhold. Afdelingen tager sig også af de almene beskæftigelsesforhold.  

 

Uddannelsespolitik

Her arbejder man med udviklingen af folkeskolen, læreruddannelsen, videreuddannelse og ligestillingsspørgsmål. Afdelingen varetager også opgaverne i forbindelse med det internationale samarbejde.  

 

Fagbladet Folkeskolen ApS

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen ApS, som ejes af StiboGraphic og Danmarks Lærerforening.

Den redaktionelle linje er uafhængig af foreningsmæssige, økonomiske og politiske interesser.