Løn

Ansat i en kommune

Du kan læse mere om, hvad din løn består af her på siden, eller du kan gå direkte til din løn ved at vælge din stilling i menuen ovenfor.

Sådan finder du din løn

Du kan være ansat på mange forskellige måder i en kommune. Fælles for alle ansættelserne på nær de timelønnede er, at din løn består af en grundløn eller en anciennitetsløn og en række tillæg, alt efter hvor og hvordan du er ansat, og hvilke opgaver du varetager. 

For at finde frem til din løn, skal du først og fremmest vide, om du er ansat på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Derudover skal du som grundlønnet kende dit løntrin. Begge dele står på din lønseddel.

  • "Grundløn 28" = grundløn for børnehaveklasseledere
  • ”Grundløn 31” = grundløn for lærere

  • "Grundløn 36" = anciennitetsløn for børnehaveklasseledere
  • ”Grundløn 43” = anciennitetsløn for lærere

Hvis du er psykolog eller konsulent, skal du klikke på din stilling øverst på siden for at finde vejledning til, hvordan du kan se, om du er på grundløn eller anciennitetsløn. 

Det er ikke længere muligt at komme på anciennitetsløn. Alle nyansatte bliver ansat på grundløn.

 

Tillæg

Du kan få en række forskellige tillæg, alt efter hvor og hvordan du er ansat.

  • Grundlønstillæg: Ud over dit løntrin kan du få et grundlønstillæg. De to udgør din grundløn eller anciennitetsløn.
  • Funktionstillæg: Du kan få tillæg for de opgaver og funktioner, der er i stillingen. 
  • Kvalifikationstillæg: Du kan få tillæg for dine kvalifikationer. 
  • Resultatløn: Du kan få lønforbedringer for at nå aftalte mål og resultater.

Grundlønstillægget og de grundlæggende funktions- og kvalifikationstillæg aftales centralt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og kan derfor findes i overenskomsten.

Lokale tillæg
Kredsen kan også aftale lokale eller personlige funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn. Det betyder, at der kan være forskel på, hvilke tillæg du får, alt efter hvilken kommune du er ansat i, og hvilke kvalifikationer og funktioner netop du har.  

De lokale tillæg, som kredsen har aftalt med kommunen, kan du se i lokalaftalen, som oftest ligger på kredsens hjemmeside.

Du kan læse, hvilke tillæg der er aktuelle for dig under de enkelte stillinger ovenfor.

 

Fritvalgsordning

Som kommunalt ansat får du et tillæg på 1,38 % af din pensionsgivende løn. Det kaldes et fritvalgstillæg. 

Tillægget bliver som udgangspunkt udbetalt hver måned som løn, men du kan også skriftligt bede skolens leder om at få pengene indbetalt til Lærerens Pension. Det skal senest ske den 1. oktober, og ændringen vil så træde i kraft 1. januar året efter.  

Gælder ikke timelønnede.

 

Ofte stillede spørgsmål

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvordan du læser din lønseddel, eller om du får det rigtige i løn, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds, som kan hjælpe dig med at finde ud af det.