Løn Ansat i en kommune

Børnehaveklasseleder

Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som børnehaveklasseleder på grundløn eller anciennitetsløn.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2023 og dermed gældende, medmindre der står andet. 


Som børnehaveklasseleder kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning).
Læs mere om grundløn og anciennitetsløn 

 

Børnehaveklasseleder på grundløn 

Langt de fleste børnehaveklasseledere er på grundløn. Som nyuddannet børnehaveklasseleder er du på løntrin 28 + 4.000 kr. i årligt grundbeløb. Efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse stiger lønnen, som angivet i skemaet nedenfor.

Der er fem lønområder i landet.  
Se oversigt over kommunernes placering i fem områder (pdf)

 

Nyuddannet:
Løntrin 28 + 4.000

4 års erfaring:
Løntrin 31
+ 4.000 

8 års erfaring:
Løntrin 33 +2.000

12 års erfaring:
Løntrin 37 +2.000

Område 0 28.892,18 30.344,02 31.116,63 33.301,30
Område 1 29.240,93 30.639,93 31.371,47 33.458,22
Område 2 29.482,27 30.844,68 31.547,88 33.566,97
Område 3 29.831,02 31.140,60 31.802,72 33.723,97
Område 4 30.072,18 31.345,35 31.979,05 33.832,55

Grundbeløbene på henholdsvis 2.000 kr. og 4.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2023 på henholdsvis 2.996,61 kr. og 5.993,22 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Børnehaveklasseleder på anciennitetsløn (personlig ordning)

Stort set alle børnehaveklasseledere på anciennitetsløn er på løntrin 36 + 6.600 kr. årligt i grundbeløb. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn. 

Der er fem lønområder i landet.  
Se oversigt over kommunernes placering i fem områder (pdf)

                          

Løntrin 36

+6.600     

           

Område 0

33.311,57

Område 1

33.495,23

Område 2

33.622,23

Område 3

33.805,73

Område 4

33.932,90

Grundbeløbet på 6.600 kr. er på 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2023 på 9.888,81 kr. og er medregnet i skemaet.
Se lønsatser for overenskomstansatte og tjenestemænd (pdf)

 

Tillæg

Som børnehaveklasseleder får du en række tillæg. Tillæggene kan variere, alt efter om du er på grundløn eller anciennitetsløn.

Undervisertillæg
Børnehaveklasseledernes undervisertillæg dækker undervisningstimer efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 835 timer pr. skoleår.

Undervisertillægget udgør pr. 1.04.2023: 1.922,82 kr. per måned. (dette gælder også  d. 1.04.2023 og frem)

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 835 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 134,85 kr. per undervisningstime. 

Fritvalgstillæg

Desuden får du et tillæg på 1,38% af den samlede pensionsgivende løn. Tillægget er ikke pensionsgivende. I stedet for at modtage tillægget som løn kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 1,38 procentpoint. Hvis du ønsker pensionsforhøjelse i stedet for løntillægget, skal du meddele det til din leder inden en 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. efterfølgende 1. januar

Andre tillæg

  • Funktions- og kvalifikationstillæg: Du kan få tillæg, hvis du eksempelvis har tale-høreundervisning eller arbejder i selvstyrende teams. Tillæggene er fastsat centralt i overenskomsten, men der kan også være lokale aftaler i den enkelte kreds. 

Funktionstillæg

  • Hvis du har pædagogstuderende i praktik, skal du have et lokalt aftalt funktionstillæg