Løn Ansat i en kommune

Lærer i folkeskolen

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer i folkeskolen på grundløn eller anciennitetsløn.

 
Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2018 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

Som lærer i folkeskolen kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, om du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her 

 

Lærer på grundløn 

Langt de fleste folkeskolelærere er på grundløn. Som nyuddannet lærer er du på løntrin 31 + 3.000 kr. i årligt grundbeløb. 

 Efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse stiger lønnen for læreruddannede - se skema:

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se hvilket område du hører til

Nyansat:
Trin 31 + 3.000

4 års beskæftigelse:
Trin 35 + 3.000 

8 års beskæftigelse:
Trin 40

12 års beskæftigelse:
Trin 40 + 10.000

Område 0

27.777,73

29.699,56

32.049,50

33.197,21

Område 1

28.049,73

29.891,48

32.113,08

33.260,79

Område 2

28.237,98

30.024,23

32.157,17

33.304,88

Område 3

28.509,98

30.216,06

32.220,83

33.368,54

Område 4

28.698,23

30.348,90

32.264,92

33.412,63

Grundbeløbene på 3.000 kr. og 10.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. oktober 2018 på hhv. 4.131,76 kr. og 13.772,53 kr. og er medregnet i skemaet.

Lærer på anciennitetsløn (personlig ordning)

Stort set alle på anciennitetsløn er på løntrin 43 + 13.000 kr. i årligt grundbeløb. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn. 

 

Løntrin 43 + 13.000 kr.
35.447,02kr.

Grundbeløbet på 13.000 kr. er fastsat i år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 17.904,29 kr.

 

Lærere på løntrin 45 eller højere per 31. marts 2016:

Lærere der i kraft af centrale eller lokale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 7.000 kr årligt i grundbeløb. Det svarer til 9.640,77 kr. per 1. oktober 2018.

Lønsatserne på andre løntrin kan du finde her i løntabellen.

 

Tillæg

Som lærer i folkeskolen får du en række tillæg. Tillæggene kan variere, alt efter om du er på grundløn eller anciennitetsløn.

Undervisertillæg
Lærernes undervisertillæg dækker undervisningstimer efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 750 timer pr. skoleår.

Undervisertillægget udgør pr. 1.10.2018:

  • Grundløn: 1.492,02 kr. per måned. 
  • Anciennitetsløn: 631,24 kr. per måned. 

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 750 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 123,95 kr. per undervisningstime. 

Andre tillæg

  • Funktions- og kvalifikationstillæg: Du kan få tillæg, hvis du eksempelvis har tale-høreundervisning eller arbejder i selvstyrende teams. Tillæggene er fastsat centralt i overenskomsten, men der kan også være lokale aftaler i den enkelte kreds

 
Til top

Tilbage til "Ansat i en kommune"