Løn Ansat i en kommune

Hvorfor er der forskel på lønnen fra kommune til kommune?

Der er to grunde til, at der kan være forskel på din løn, alt efter hvilken kommune du er ansat i.

Der kan være forskel på, hvilke tillæg du får, da kredsen lokalt kan aftale funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn med kommunen.

Du skal derfor være opmærksom på, at lønnen kan være anderledes, hvis du får job i en ny kommune. Den lokale kreds, der forhandler med den nye kommune, kan fortælle dig, hvordan lønnen er, og du vil i de fleste tilfælde kunne se lokalaftalen på kredsens hjemmeside. 

Derudover er kommunerne inddelt i fem grupper, hvor der kan være mindre lønforskelle fra gruppe til gruppe, alt efter hvilket løntrin du er på. 


Luk vindue