Løn Ansat i en kommune

Hvem forhandler min løn?

Din løn bliver aftalt både centralt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og lokalt mellem kredsen og kommunen.

Centralt er det Forhandlingsfælleskabet og Lærernes Centralorganisation, der forhandler med KL. Forhandlingsfællesskabet aftaler lønsatserne, og Lærernes Centralorganisation aftaler overenskomsten, som fastsætter din grundløn og nogle af dine funktions- og kvalifikationstillæg.

Kredsen kan aftale lokale tillæg som funktions- og kvalifikationstillæg.  Det er også kredsen, der aftaler eventuel resultatløn. Du kan ikke selv aftale tillæg. 
 

Luk vindue