Løn Ansat i en kommune

Hvornår stiger min løn?

Der er flere måder, din løn kan stige på:

  • Når lønsatserne stiger
  • Når du som lærer eller børnehaveklasseleder har arbejdet i henholdsvis 4, 8 og 12 år efter endt grunduddannelse
  • Når der aftales lønstigninger i overenskomsten
  • Når kredsen aftaler nye lokaltillæg

I denne overenskomstperiode (t.o.m. 31. marts 2024) stiger lønsatserne to gange om året og oftest 1. april og 1. oktober. Du kan finde stigningerne her.

Hvis du er uddannet inden for ernæring og sundhed eller ansat som konsulent eller psykolog, stiger din løn kun i forbindelse med lønsatsstigninger og lokale lønforhandlinger.

Lønnen for timelønnede stiger kun, når lønsatserne stiger. 

Luk vindue