Pension

Overenskomstansat

Alle månedslønnede overenskomstansatte har en pensionsordning i Lærerens Pension, som betales af arbejdsgiveren.

Din pension er aftalt for dig

Som overenskomstansat er din pension aftalt for dig i overenskomsten. Det betyder, at din arbejdsgiver automatisk indbetaler til Lærerens Pension, når du er ansat. 

Det er også aftalt, hvilke pensionstyper du har, og hvordan dine pensionsindbetalinger investeres.

 

Hvor meget bliver der indbetalt?

Som overenskomstansat indsætter din arbejdsgiver minimum 17,3 pct. af stort set hele din løn på din pensionsopsparing. Der kan være enkelte tillæg, som ikke er pensionsgivende. Det kan du læse mere om under "løn".

Du får mere end 17,3 pct. indbetalt på din pension, hvis du:


Problemer med indbetaling

Er der fejl i dine indbetalinger, eller er du usikker på, om din arbejdsgiver indbetaler, hvad du har krav på, kan du kontakte din lokale kreds, som kan hjælpe og rådgive dig.

 

Ændringer i din ansættelse

Hvis der sker ændringer i din ansættelse (ex. nedsat tid), kan det påvirke din pension. Du kan søge råd og vejledning hos Lærerens Pension

 

Hvornår kan jeg gå på pension?

Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født. Du kan se det nøjagtige tidspunkt på Borger.dk https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/foer-du-gaar-paa-folkepension). Du kan dog vælge at gå på pension, før du når folkepensionsalderen.

I mange tilfælde kan du gå på pension, fra den måned du fylder 60 år. Du kan se, hvilke muligheder du har på Lærerens Pensions hjemmeside, og hvad det vil betyde for din pensionsudbetaling.

Delpension
Hvis du går på deltid, kan du, hvis du ellers opfylder betingelserne for at gå på pension, få delpension. Det betyder, at du arbejder deltid, samtidig med at du begynder at få din pension udbetalt. Du kan få mere at vide om delpension hos Lærernes Pension.Få hjælp til at planlægge din pension

Lærerenes Pension kan hjælpe dig med at finde det bedste tidspunkt at gå på pension. De kan også hjælpe med at beregne, hvad du får i pension.

Du kan kontakte Lærernes Pension direkte eller deltage i deres seniormøder eller de orienteringsmøder, som Lærernes Pension holder sammen med din lokale kreds.  

 

Få overblik over din pension

Lærernes Pension
Du kan få overblik over din pension hos Lærerens Pension, når du logger ind med Nem-id. Her kan du se, hvor meget der er indbetalt, hvornår du kan gå på pension, og hvad du vil få udbetalt.

PensionsInfo.dk
Pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over din pension i Lærernes Pension, din folkepension, dine ATP-indbetalinger, din(e) gruppelivsforsikring(er) og eventuelt andre privattegnede pensioner.