Pension Overenskomstansat

Pension til efterladte

Er du overenskomstansat, kan du læse, hvad der sker med din løn og pension, når du dør.

Efterindtægt

Når en overenskomstansat dør, har vedkommendes ægtefælle eller børn under 21 år ret til efterindtægt i max tre måneder. Efterindtægten svarer til den løn, der ellers skulle udbetales.

Hvor meget der udbetales afhænger af, hvor lang tid afdøde har været ansat:

  • 1 år = Efterindtægt i 1 måned
  • 2 år = Efterindtægt i 2 måneder
  • 3 år = Efterindtægt i 3 måneder


Hvem udbetaler efterindtægten?


Ikke-afholdt ferie

Hvis afdøde har ikke-afholdt ferie, skal arbejdsgiveren udbetale det til boet.  


Pensionsudbetalinger til efterladte

I de fleste tilfælde vil afdødes ægtefælle og eventuelle børn under 19 eller 21 år få ægtefælle-/samleverpension, dødsfaldspension eller børnepension. Hvis afdøde ikke havde en ægtefælle, kan en eventuel samlever i nogle tilfælde få udbetalt ægtefælle-/samleverpensionen.

I nogle tilfælde vil der også blive udbetalt et engangsbeløb. Lærerens Pension vil automatisk få besked om dødsfaldet og sørge for, at pensionen bliver udbetalt. 

Som efterladt kan du kontakte Lærernes Pension, som kan fortælle dig, hvilken pensionsordning afdøde havde, da det har betydning for, hvad der udbetales til hvem.  


Obligatorisk gruppelivsforsikring

Hvis afdøde indbetalte til Forenede Gruppeliv, bliver der udbetalt en forsikringssum, hvis dødsfaldet skete inden udgangen af den måned, hvor afdøde fyldte 67 år.

Læs mere om den obligatoriske gruppelivsforsikring her.

Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring

Hvis afdøde var medlem af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring ved dødsfaldet, bliver der udbetalt en forsikringssum, hvis dødsfaldet er sket senest ved udgangen af det kalenderår, hvor afdøde fyldte 70 år.

Du bør som efterladt kontakte Medlemsservice i Danmarks Lærerforening for at få mere at vide om den frivillige gruppelivsforsikring.

Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse

Efterlevende børn under 18 år kan søge om understøttelse fra Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse. Støtten gives som et engangsbeløb. Du kan kontakte den lokale kreds af Danmarks Lærerforening for at høre nærmere om mulighederne.Begravelseskassen

Hvis afdøde var medlem af Den Danske Lærerstands Begravelseskasse, kan de efterladte få udbetalt begravelseshjælp. Begravelseshjælp udbetales efter indsendelse af medlemsbrev og kopi af dødsattest til formanden for Den Danske Lærerstands Begravelseskasse.