Pension Tjenestemand

Pension til efterladte

Er du tjenestemand, kan du læse, hvad der sker med din løn og pension, når du dør.

Efterindtægt

Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand dør, får ægtefællen eller den registrerede partner efterindtægt i tre måneder fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Efterindtægten er det samme beløb som den senest udbetalte løn eller pension og svarer altså til i alt tre måneders løn eller pension.

Ingen ægtefælle eller registreret partner
Hvis tjenestemanden ikke efterlader nogen ægtefælle, er det eventuelle børn under 21 år, der får efterindtægten. Hvis der er flere børn under 21 år, skal efterindtægten deles ligeligt imellem dem. Hvis der ikke er børn under 21 år, tilfalder efterindtægten boet. Dette gælder dog kun, hvis tjenestemanden var ansat umiddelbart før sin død.

Hvordan bliver ægtefællepensionen udbetalt?

 

Ikke-afholdt ferie

Hvis tjenestemanden har ikke-afholdt ferie på dødstidspunktet, skal arbejdsgiveren udbetale det til boet.  

Ægtefællepension

Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand dør, får ægtefællen eller den registrerede partner ægtefællepension resten af livet. Ægtefællepensionen svarer til 71 pct. af tjenestemandens pension.

Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan få ægtefællepension:

  • Ægteskabet er indgået, før tjenestemanden fyldte 65 år
  • Hvis tjenestemanden er pensioneret, skal ægteskabet være indgået, før tjenestemanden gik på tjenestemandspension
  • Ægteskabet er indgået mindst tre måneder før dødsfaldet (Tre måneders-kravet gælder ikke, hvis dødsfaldet skyldes, at der er sket en ulykke, eller der er opstået en akut infektionssygdom, efter ægteskabet blev indgået.)


Du bør søge yderligere rådgivning hos Danmarks Lærerforenings lokale kreds, hvis du ikke opfylder de tre betingelser, eller hvis du er separeret eller skilt fra den afdøde tjenestemand.

Hvordan bliver ægtefællepensionen udbetalt?

 

Børnepension

Når en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand dør, får eventuelle børn under 21 år børnepension. Hvis tjenestemanden har flere børn under 21 år, får de alle børnepension. Det gælder også, hvis den afdøde tjenestemand efterlader sig en ægtefælle eller registreret partner.


Hvad udbetales der i børnepension?
Børnepensionen er på 17.063,14 kr. årligt. per 1. april 2015.

Hvordan bliver børnepensionen udbetalt?

 

Obligatorisk gruppelivsforsikring

Hvis afdøde indbetalte til Forenede Gruppeliv, bliver der udbetalt en forsikringssum, hvis dødsfaldet er sket inden udgangen af den måned, hvor afdøde fyldte 67 år.

Læs mere om obligatorisk gruppelivsforsikring 

 

Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring

Hvis tjenestemanden var medlem af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring ved dødsfaldet, bliver der udbetalt en forsikringssum, hvis dødsfaldet er sket senest ved udgangen af det kalenderår, hvor tjenestemanden fyldte 70 år.

Du kan som efterladt kontakte medlemskontoret i Danmarks Lærerforening for at få mere at vide om den frivillige gruppelivsforsikring.

Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse

Efterlevende børn under 18 år kan søge om understøttelse fra Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse. Støtten gives som et engangsbeløb. Du kan kontakte den lokale kreds af Danmarks Lærerforening for at høre nærmere om mulighederne.

Begravelseskassen

Hvis tjenestemanden var medlem af Den Danske Lærerstands Begravelseskasse, kan de efterladte få udbetalt begravelseshjælp. Begravelseshjælp udbetales efter indsendelse af medlemsbrev og kopi af dødsattest til formanden for Den Danske Lærerstands Begravelseskasse.