For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Nyvalgte tillidsrepræsentanter

TR-information fra DLF

Danmarks Lærerforening sikrer, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

TR-håndbogen - dit værktøj i hverdagen

TR-håndbogen er tænkt som et arbejdsredskab til Danmarks Lærerforenings tillidsrepræsentanter.

I TR-håndbogen finder du redskaber og viden til det daglige arbejde som tillidsrepræsentant. Håndbogen giver en grundig gennemgang af de fleste emner, du kan støde på i dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Gå til TR-håndbogen på DLF InSite

Sådan logger du som tillidsvalgt ind på DLFInsite:

  • Brugernavn er dit CPR-nr. (uden bindestreg)
  • Password er de sidste 4 cifre i dit CPR-nr. 

TR-udsendelser og TR-nyt

Som tillidsrepræsentant vil du jævnligt modtage skrivelser om aktuelle emner. Alle udsendelser sker via foreningens kommunikationsplatform, DLF InSite. Når der er nyt indhold til dig, modtager du en notifikation pr. email. Det er derfor vigtigt, at foreningen har din korrekte mailadresse. Hvis du skifter mailadresse, skal du selv ændre det via https://medlem.dlf.org/ eller give din kreds besked.

TR-udsendelser sendes efter behov (20-25 gange om året) og bliver fortløbende nummereret. Hver TR-udsendelse behandler en særlig problemstilling, som TR skal være opmærksom på.

TR-nyt bringer aktuelle oplysninger om foreningspolitiske forhold. TR-nyt sendes 8-10 gange om året.

Endvidere får du til orientering kopi af foreningens evt. udsendelser til skoleledelsen.

I nogle tilfælde har foreningen behov for at kunne informere medlemmerne så hurtigt og så direkte som muligt. I de situationer vil du få mailet materiale, som foreningen beder om, at du videreformidler til medlemmerne f.eks. ved at videresende det, hænge det på en opslagstavle eller kopiere og omdele det.

Sjældne gange sker det, at foreningen postforsender et materiale til dig på din privatadresse.

DLF InSite

DLF InSite er foreningens kommunikationsplatform, hvor kredse, tillidsvalgte og sekretariat kan kommunikere med hinanden. I Vidensbanken på DLF InSite kan du finde alt tidligere udsendt materiale fra foreningen.

Du logger ind på DLF InSite med dit cpr-nr. som brugernavn og de sidste fire cifre som kode. Du kan også bruge UNI-login.  

www.dlf.org

På foreningens hjemmeside finder du en lang række relevante oplysninger. Du kan på hjemmesiden følge med i foreningens aktiviteter i forhold til folkeskolens udvikling. Du finder en lang række nyttige informationer om arbejdsmiljø og undervisning. Og endelig finder du fakta om Danmarks Lærerforening og lærerne. Du er meget velkommen til at fortælle medlemmerne om hjemmesiden.