For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Nyvalgte tillidsrepræsentanter

TR's rolle

Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant og skal bl.a. modtage og videregive informationer fra foreningen. Du har opgaver som tillidsvalgt og er talsperson for dine kollegaer over for ledelsen.

Tillidsrepræsentantens opgaver er meget varierede, men de kræver alle, at du har en bred viden og evner for samarbejde.

Du skal blandt andet kunne orientere ledelse og medarbejdere, forhandle med ledelsen om ansættelsesmæssige og pædagogiske emner, rådgive medlemmer i samarbejde med kredsen og skabe dialog og debat blandt medlemmerne om lærerprofessionens værdigrundlag. På mange arbejdspladser vil du også som TR være født medlem af den lokale samarbejdsorganisation – f.eks. den lokale MED-gruppe, som har stor betydning for udvikling og medarbejderindflydelse på arbejdspladsen.

Det kræver både vilje, mod og færdigheder at være TR. Højt kvalificerede tillidsrepræsentanter er den bedste garanti for, at medlemmernes interesser varetages optimalt, og at foreningens formål opfyldes. 

Danmarks Lærerforening tilbyder derfor alle tillidsrepræsentanter en uddannelse, som er nærmere beskrevet her.