Tillidsrepræsentanter

I TR-håndbogen finder du redskaber og viden, som du kan bruge i dit daglige arbejde som tillidsrepræsentant. Håndbogen giver en grundig indføring i de fleste af de emner, du kan støde på i dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Gå til TR-håndbogen på DLF InSite

Sådan logger du som tillidsvalgt ind på DLF InSite:

  • Brugernavn er dit CPR-nr. (uden bindestreg)
  • Password er de sidste 4 cifre i dit CPR-nr.

Danmarks Lærerforeningen tilbyder nyvalgte tillidsrepræsentanter at gennemføre organisationsuddannelsen. Du skal selv tilmelde dig uddannelsen.

Du vil ofte modtage orienteringer, TR-nyt mv. fra Danmarks Lærerforening. Alt sendes via mail, og det er derfor vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse.

TR's regelgrundlag

De fleste af foreningens tillidsrepræsentanter er ansat i kommuner eller regioner. Kommunen eller Regionen kan være på SU-aftale, eller på MED-aftale, hvilket giver forskellige TR-aftaler. Til højre er der link til en oversigt over, hvilke kommuner/regioner der er på MED (de fleste). I tvivlstilfælde kan kredsen kontaktes.

Hvis TR er ansat på en arbejdsplads under statens område, gælder statens TR-regler. På statens område er der kun en TR-aftale.

Nedenfor er der links til alle relevante aftaler. Bemærk, at TR-aftalerne for kommuner/regioner både ligger for sig selv, samt som en del af SU/MED-aftalen.

Som omtalt i aftalerne, er der mulighed for at afvige enkelte af TR-bestemmelserne efter en konkret aftale. Skulle en sådan aftale eksistere, vil den være indgået imellem kredsen og arbejdsgiver.

Find viden som TR: