Organisationen

Tillidsrepræsentanter

Din tillidsrepræsentant er en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelse og medbestemmelse på din arbejdsplads. 

Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage dine og de øvrige medlemmers interesser overfor ledelsen på din arbejdsplads samt formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik.

Tillidsrepræsentanten har pligt til at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Samme pligt gælder for ledelsen.

Foreningens repræsentant på arbejdspladsen

Som tillidsrepræsentant er man forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål.

Tillidsrepræsentanten arbejder således indenfor de beslutninger og retningslinjer, som Danmarks Lærerforening opstiller.

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gå til din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for rådgivning om konkrete arbejdsforhold. Kan din tillidsrepræsentant ikke  rådgive dig direkte, kan vedkommende fortælle dig, hvor du kan få svar.

Mere om tillidsrepræsentanten