Tal og analyser

Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

Tal og fakta

Tal om skolen og eleverne

Tal om lærerne og de lærerstuderende


Seneste analyser fra Danmarks Lærerforening

Medlemmernes udsathed for vold og trusler i folkeskolen
April 2024
Mere end hvert tredje medlem af Danmarks Lærerforening har inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads og knap hvert tredje medlem har oplevet trusler om vold. Det viser tal fra Danmarks Lærerforenings medlemsundersøgelse 2023/24, som bygger på svar fra næsten 12.000 medlemmer.

Medlemmers oplevelser med voldelig episoder mellem elever i folkeskolen
April 2024
Danmarks Lærerforening har i samarbejde med TV2 udarbejdet en undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen. Undersøgelsen viser, at knap halvdelen af lærerne og børnehaveklasselederne oplever voldelige episoder på daglig eller ugentlig basis og især indskolingen er hårdt ramt af voldelige episoder. 6 ud af 10 svarer endvidere, at de oplever flere episoder end for fem år siden.

Antallet af vikarer i folkeskolen er dobbelt så højt som for 10 år siden
November 2023
I skoleåret 2022/2023 blev der anvendt timelønnede lærere (løse vikarer) i folkeskolen i et omfang, der svarer til 1.912 fuldtidsstillinger. Antallet af løse vikarer sidste skoleår er det næsthøjeste antal de sidste 10 år, og er dobbelt så højt som for 10 år siden. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.

Undersøgelse af den aktuelle budgetsituation på folkeskoleområdet 
September 2023
I syv ud af ti kommuner er der udsigt til økonomiske forringelser på folkeskolebudgettet for 2024. I knap halvdelen af kommunerne lægges der op til besparelser i form af færre to-lærertimer. Det viser en ny kredsundersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen afdækker foruden forventningerne til budgettet for 2024 også kommunernes generelle økonomiske situation på skoleområdet lige nu, udviklingen de seneste 5 år samt status på skolebudgettet for 2023.

Lærernes arbejde med elevtrivsel
August 2023
95 pct. af lærerne har mindst én elev i klassen, som mistrives. De største barrierer for lærernes arbejde med trivsel er manglende tid til den enkelte elev, til relationsarbejdet med og mellem eleverne samt forberedelse af undervisningen. Det viser en ny medlemsundersøgelse blandt lærere i den almene folkeskole, som Danmarks Lærerforening har foretaget.

Forældrenes perspektiver på trivsel i folkeskolen
August 2023
Forældrene til elever i folkeskolen peger på støj og uro som den største udfordring for deres barns skolegang. Flere timer med to lærere er forældrenes foretrukne løsning på trivselsudfordringerne, og 8 ud af 10 forældre mener, at der er behov for at investere i deres barns skolegang. Det er nogle af de resultater, som en ny undersøgelse blandt forældre til skolebørn, viser. Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Epinion.

Studielivsundersøgelse – lærerstuderendes perspektiver 2023
August 2023
Knap halvdelen af de lærerstuderende vil søge job i folkeskolen efter endt uddannelse. Mange af dem forventer, at praksischokket bliver en udfordring som nyuddannede lærere i folkeskolen. Det viser en studielivsundersøgelse foretaget af Lærerstuderendes Landskreds. Undersøgelsen afdækker desuden mange andre aspekter af studielivet, herunder trivsel, økonomi og tilfredshed med læreruddannelsen.

Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse
Maj 2023
19 procent af de lærere, der i 2022 underviste i landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Danmarks Lærerforening. I 2012 var tallet kun ca. 10 procent, mens det i 2021 lå på 18 procent.