Tal og analyser

Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

Tal og fakta

Tal om skolen og eleverne

Tal om lærerne og de lærerstuderende


Seneste analyser fra Danmarks Lærerforening

Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger
November 2021
Fire ud af 10 læreruddannede arbejdede i 2020 uden for folkeskolen. Det viser en ny analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening. Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen. Det er en stigning på 1900 lærere siden 2017. 

Anvendelse af frihedsgrader i folkeskolen
November 2021
Danmarks Lærerforening har i en undersøgelse afdækket, om de nye frihedsgrader er blevet anvendt i kommuner og skoler. Undersøgelsen viser, at størstedelen af landets kommuner gør brug af mulighederne i den politiske aftale fra juni 2021. Særligt muligheden for at konvertere understøttende undervisning anvendes ofte. I alt 84 % af kommunerne har skoler, der konverterer understøttende undervisning.

Mere tid til klassefællesskabet
August 2021
I perioden fra 12. til 25. maj 2021 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer bortset fra studerende, pensionister og medlemmer med ledelsesfunktioner.

For få skoler har ansat lærere med en praktikvejlederuddannelse
Maj 2021
På ca. 4 ud af 10 skoler som har lærerstuderende i praktik, er der ingen lærere, som har taget uddannelsen som praktikvejleder. På 26 % af skolerne har lærerne ingen efteruddannelse som praktiklærer overhovedet. Det viser en analyse, som Danmarks Lærerforening har lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på landets kommunale folkeskoler. Den politiske målsætning fra 2012 om, at alle praktikskoler har mindst én uddannet praktiklærer, er dermed ikke nået.

Praktikvejlederuddannelse giver bedre forudsætninger for praktiklærere
Maj 2021
Epinion har foretaget en undersøgelse blandt praktiklærere om praktikvejlederuddannelsen. Praktikvejlederuddannelsen udbydes på professionshøjskolerne og svarer til 10 ECTS-point. Undersøgelsen er baseret på 14 interviews og peger på, hvordan praktikvejlederuddannelsen giver bedre forudsætninger for at yde en god vejledning til de lærerstuderende. Undersøgelsen kan dog ikke konkludere, at praktikvejlederuddannelsen i sig selv skaber et bedre praktikforløb for lærer og lærerstuderende.

18 procent af lærerne har ikke en læreruddannelse
April 2021
Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019. Mere end hver tiende havde i 2019 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Frederikssund er det eksempelvis hele 34 procent, mens det i Silkeborg kun er 5,5 procent.

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer
Februar 2021
Siden skoleåret 2009/10 er elevernes timetal i folkeskolen steget med 25 procent. Dette er først og fremmest en konsekvens af folkeskolereformen i 2014. Men antallet af lærere i folkeskolen er ikke steget sammen med timetallet. Tværtimod er antallet af lærere i samme periode faldet med 18 procent. Det viser beregninger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Tilstedeværelse og arbejdsforhold på specialskoler i en tid med nedlukning af det omkringliggende samfund
Februar 2021
Medlemsundersøgelse blandt lærere på regionale og kommunale specialskoler for børn i perioden med nedlukning af det omkringliggende samfund.

19 procent færre lærere i folkeskolen
December 2020
Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 10.344 fra august 2009 til august 2020. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL. 10.344 færre lærere svarer til et fald på 19 procent. I samme periode er elevtallet kun faldet med ti procent.