Tal og analyser

Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

Tal og fakta

Tal om skolen og eleverne

Tal om lærerne og de lærerstuderende


Seneste analyser fra Danmarks Lærerforening

Antallet af timer med løse vikarer er stigende
November 2022
I skoleåret 2021/2022 blev der anvendt timelønnede lærere (løse vikarer) i folkeskolen i et omfang, der svarer til 1.924 fuldtidsstillinger. Det er det højeste antal af løse vikarer i 10 år. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Mere end hver tredje nyansatte folkeskolelærer har ikke en læreruddannelse
November 2022
En analyse fra AE viser, at mere end hver tredje lærer, der er ansat i folkeskolen de seneste to år, ikke har en læreruddannelse. Hovedparten af de ikke-uddannede nye lærere har en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Undersøgelsen understreger de stigende rekrutteringsudfordringer i folkeskolen.

Lærernes oplevelser med inklusion 
September 2022
En undersøgelse blandt lærerne på almenområdet i folkeskolen viser, at det kun er i et fåtal af klasser, hvor alle elever trives. Desuden svarer lærerne, at der i næsten alle klasser findes elever, som ikke får deres behov tilgodeset i undervisningen. Lærerne vurderer, at forberedelse og to-lærerordninger er vigtigste parametre for at løfte opgaven med at give alle eleverne i klassen den undervisning, som de har behov for.

Mere end halvdelen af lærerne svarer i undersøgelsen, at der går over en måned før, at de kan få hjælpe fra PPR og at hjælpen kun i mindre grad eller slet ikke er realisérbar i praksis.

Skolestart og børn med særlige behov
August 2022
En undersøgelse blandt 918 børnehaveklasseledere viser, at langt størstedelen af børnehaveklasselederne oplever, at der er kommet flere børn med særlige behov i børnehaveklasserne. Samtidig oplever de, at der ikke følger ressourcer med de elever, som har særlige behov, når de starter i børnehaveklasse. Næsten fire ud af fem børnehaveklasseledere svarer, at der ikke medfølger ressourcer.

Skolestart og færdigheder
August 2022
Børnehaveklasseledere vurderer, at børn generelt er mindre klar til at starte i skole end for fem år siden, viser en undersøgelse blandt 918 børneklassehaveledere. 6 ud af 10 børnehaveklasseledere vurderer, at børnene er mindre eller meget mindre klar end de børn, som startede for fem år siden.

Børnehaveklasselederne svarer, at det vigtigste i forbindelse med skolestarten er, at børnene er selvhjulpne. Dernæst at de er gode til at tage hensyn til hinanden, at de er nysgerrige, gode til at modtage en fælles besked, og at de har gå-på-mod. Mindst vigtigt er det ifølge børnehaveklasselederne, at børnene er gode til at bruge digitale devices, kender tallene og bogstaverne.

Flere undervisningstimer, men mindre investeringer pr. time de sidste 10 år
August 2022
Antallet af undervisningstimer pr. elev er de sidste 10 år steget med 21 pct. Stigningen i timetallet er ikke blevet fulgt af tilsvarende ekstra ressourcer, og prisen pr. undervisningstime pr. elev er derfor fal-det med 7 pct. i samme periode. Eleverne i folkeskolen har altså de sidste 10 år fået væsentligt flere undervisningstimer, som der investeres mindre i. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase.

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 7 procent på 10 år
August 2022
Siden skoleåret 2011/2012 er det beløb, som anvendes pr. undervisningstime pr. elev, faldet fra 82 kr. til 76 kr. Det svarer til en reduktion på 7 procent. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase. Trods en mindre stigning de senere år, er investeringen i folkeskolen pr. time endnu ikke på niveau med niveauet før folkeskolereformen. 

11 % færre lærere i folkeskolen
Juni 2022
Antallet af lærere i folkeskolen er de sidste 10 år faldet med 5.331. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL. 5.331 færre lærere svarer til et fald på 11 procent.

Dimittendflugt fra folkeskolen
April 2022
En AE-undersøgelse viser, at fire ud af 10 af de nyuddannede lærere, der blev færdiguddannet i 2015, er uden for folkeskolen, fem år efter de blev færdiguddannet. Det kalder på en national handleplan, mener Danmarks Lærerforening.