Tal og analyser

Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

Tal og fakta

Tal om skolen og eleverne

Tal om lærerne og de lærerstuderende


Seneste analyser fra Danmarks Lærerforening

Undersøgelse af den aktuelle budgetsituation på folkeskoleområdet 
September 2023
I syv ud af ti kommuner er der udsigt til økonomiske forringelser på folkeskolebudgettet for 2024. I knap halvdelen af kommunerne lægges der op til besparelser i form af færre to-lærertimer. Det viser en ny kredsundersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen afdækker foruden forventningerne til budgettet for 2024 også kommunernes generelle økonomiske situation på skoleområdet lige nu, udviklingen de seneste 5 år samt status på skolebudgettet for 2023.

Lærernes arbejde med elevtrivsel
August 2023
95 pct. af lærerne har mindst én elev i klassen, som mistrives. De største barrierer for lærernes arbejde med trivsel er manglende tid til den enkelte elev, til relationsarbejdet med og mellem eleverne samt forberedelse af undervisningen. Det viser en ny medlemsundersøgelse blandt lærere i den almene folkeskole, som Danmarks Lærerforening har foretaget.

Forældrenes perspektiver på trivsel i folkeskolen
August 2023
Forældrene til elever i folkeskolen peger på støj og uro som den største udfordring for deres barns skolegang. Flere timer med to lærere er forældrenes foretrukne løsning på trivselsudfordringerne, og 8 ud af 10 forældre mener, at der er behov for at investere i deres barns skolegang. Det er nogle af de resultater, som en ny undersøgelse blandt forældre til skolebørn, viser. Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Epinion.

Studielivsundersøgelse – lærerstuderendes perspektiver 2023
August 2023
Knap halvdelen af de lærerstuderende vil søge job i folkeskolen efter endt uddannelse. Mange af dem forventer, at praksischokket bliver en udfordring som nyuddannede lærere i folkeskolen. Det viser en studielivsundersøgelse foretaget af Lærerstuderendes Landskreds. Undersøgelsen afdækker desuden mange andre aspekter af studielivet, herunder trivsel, økonomi og tilfredshed med læreruddannelsen.

Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse
Maj 2023
19 procent af de lærere, der i 2022 underviste i landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Danmarks Lærerforening. I 2012 var tallet kun ca. 10 procent, mens det i 2021 lå på 18 procent.

Antallet af lærere stiger efter mange års nedgang
April 2023
Efter at have været faldende i mange år, er antallet af lærere i folkeskolen begyndt at stige. Kurven er knækket efter indførelsen af lærermilliarden. Fra 2020 til 2022 er der kommet 759 flere lærere i folkeskolen, svarende til en stigning på 1,7 pct. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.