Tal og analyser

Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

Tal og fakta

Tal om skolen og eleverne

Tal om lærerne og de lærerstuderende

 


 

Seneste analyser fra Danmarks Lærerforening

Nødundervisning i forbindelse med covid19-nedlukningen

Nødundervisning i forbindelse med covid19-nedlukningen

April 2020

Undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen om nødundervisning under covid-19-nedlukningen.

Læs hele undersøgelsen

Flere elever går i meget store klasser

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer

December 2019

Siden skoleåret 2009/10 er elevernes timetal i folkeskolen er  steget med 29 procent. Dette er først og fremmest en konsekvens af folkeskolereformen i 2014.  Men antallet af lærere i folkeskolen er ikke steget sammen med timetallet. Tværtimod er antallet af lærere, i næsten samme periode, faldet med 18 procent. Det viser beregninger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og  fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs analysenotatet

21 Procent færre kroner pr. undervisningstime

21 Procent færre kroner pr. undervisningstime

November 2019

Prisen pr. undervisningstime pr. elev i folkeskolen er faldet med 21 procent fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2018/19.

Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet.  Faldet sker dels som følge af besparelser i årene frem mod folkeskolereformen i 2014/15 dels af, at folkeskolereformen giver eleverne mange flere timer, uden at der er tilført tilsvarende flere ressourcer.

Læs analysenotatet 

17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

November 2019

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,1 pct. i 2012 til 16,9 pct. i 2017. Knap hver tiende  havde i 2017 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Analyse og Tal  har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Halsnæs er det hele 33 procent, mens det i Silkeborg kun er fire procent.

Læs analysen med tal for hver enkelt kommune

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

18 Procent færre lærere i folkeskolen

18 Procent færre lærere i folkeskolen

November 2019

Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 9.763 fra august 2009 til august 2019. Det viser et dataudtræk fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Faldet i antal lærere er 18 procent, og elevtallet er i samme periode faldet med otte procent. Antallet af lærere er faldet både frem til skolereformen i 2014/15, under implementeringen af skolereformen og i årene efter.

Læs analysenotatet